Pätica úsekov cesty by sa mala stavať za peniaze štátu v kombinácií s eurofondmi, v niektorých prípadoch pripadajú do úvahy nové PPP projekty.

Stavbu desiatok chýbajúcich kilometrov D1 v Prešovskom a Žilinskom kraji zverilo ministerstvo ešte pod vedením Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) združeniu okolo francúzskej spoločnosti Bouygues. Termín finančného uzatvorenia sa viackrát posúval, naposledy bol stanovený na 30. augusta.

"Ani do tohto stanoveného termínu zo strany koncesionára nebola dodaná finálna finančná uzávierka. Rozhodol som sa už ďalej nepredlžovať tento proces," vyhlásil Figeľ. Koncesná zmluva zanikla v posledný augustový deň, dodal. Štát podľa ministra uhradí konzorciu vynaložené náklady súvisiace so zámerom, najmä na vykonané prípravné práce. Má tiež záujem o projektovú dokumentáciu. Združenie si vraj neplánuje nárokovať za odstúpenie od zmluvy sankcie, či viesť súdne spory.

Celkovo mal štát za postavenie a prevádzku diaľnice počas 30 rokov zaplatiť koncesionárovi viac ako deväť miliárd eur. Figeľ chcel so súkromným partnerom dohodnúť výhodnejšie finančné podmienky pre štát.

"Nová úroveň zamýšľaná na diskusiu bola medzi 190 a 210 milióna eur ročnej platby po dobu 30 rokov," tvrdil Figeľ. Konzorcium však podľa neho ešte nemalo túto ponúknutú úpravu dohodnutú s partnerskými bankami. V tendri združenie uspelo s ponukou 2,4 miliardy eur.

Kontrakt s konzorciom firiem, medzi ktorými sú aj slovenské stavebné spoločnosti Doprastav a Váhostav, ministerstvo uzatvorilo ešte na jar 2009. V poradí druhý z trojice naplánovaných balíkov PPP projektov sa nemohol naplno rozbehnúť pre výhrady Bruselu, ktoré sa týkajú vplyvu stavby na životné prostredie. Stavebné práce oddialili aj podmienky získania pôžičiek od bánk, ktoré sa sprísnili po prepuknutí svetovej hospodárskej krízy.

Na Slovensku sa zatiaľ podarilo naplno rozbehnúť iba jeden PPP projekt. S výstavbou zhruba 50 kilometrov rýchlostnej cesty R1 z Nitry do Banskej Bystrice začalo konzorcium Granvia. Súkromný kapitál sa mal využiť aj na budovanie technicky náročných úsekov D1 s tunelmi v okolí Žiliny.

Koncesionár 1.balíka PPP je sklamaný rozhodnutím nepokračovať v projekte

Konzorcium Slovenské diaľnice, a.s., ktoré malo zabezpečiť výstavbu vybraných úsekov diaľnice D1 prostredníctvom prvého balíka tzv. PPP projektov, je sklamané rozhodnutím ministra dopravy Jána Figeľa (KDH) nepokračovať v tomto projekte. Podľa stanoviska konzorcia k tomu došlo "napriek enormnému úsiliu na strane koncesionára v posledných týždňoch po tom, ako vláda požiadala o zmeny v dohodnutých podmienkach v prospech verejného obstarávateľa". V snahe naplniť očakávania vlády v najvyššej možnej miere konzorcium údajne urobilo ústupky, výsledkom ktorých malo byť zníženie ceny za dostupnosť výrazne pod úroveň konečnej ponuky, ktorá bola vysúťažená v tendri uzavretom v januári 2009.

"Konzorcium vyslovuje nesmierne sklamanie nad rozhodnutím vlády, o to viac, že dokázalo zabezpečiť plné financovanie projektu, vo variante so štátnou garanciou aj bez nej, čo bolo MDPT preukázané 18. júna 2010," tvrdí v stanovisku mediálny zástupca konzorcia Karol Wolf. Zároveň pripomína, že v rovnakom čase pokračovalo posudzovanie environmentálnej sťažnosti zo strany neziskovej organizácie aj posudzovanie štátnej garancie na časť úveru od Európskej investičnej banky (EIB) v príslušných orgánoch Európskej únie (EÚ).

"Tieto záležitosti, ktoré znemožnili uskutočnenie finančnej uzávierky, však v žiadnom prípade nespadajú do kompetencie a vplyvu koncesionára. Mohli byť však vyriešené v krátkom období po letných prázdninách Európskej komisie a finančná uzávierka mohla byť dosiahnutá v tomto roku,"
dodáva Wolf.

Šéf rezortu dopravy dnes oznámil, že nepredĺžil termín finančného uzatvorenie prvého balíka PPP, ktorý sa mal použiť na výstavbu vybraných úsekov D1. "Ani do 30. augusta nám nebola dodaná uzávierka zmluvy, preto exspirovala. Rozhodol som sa viackrát nepredlžovať tento proces, keďže ministerstvo nemá istotu, že prvý balík bude finančne krytý a bude možné výstavbu začať v celom rozsahu," konštatoval na dnešnej tlačovej konferencii. Minister uviedol, že chce, aby sa na Slovensku aj naďalej stavali diaľnice, ale zodpovedne a transparentne.

"Máme zdroje z eurofondov a v štátnom rozpočte sa tiež nájdu finančné prostriedky,"
priblížil.

Neobáva sa pritom, že by od rezortu financií nedostal peniaze na výstavbu diaľnic. Uzavretie prvého balíka na výstavbu D1 sa v minulosti opakovane posúvalo. Prvý raz z polovice apríla na koniec mesiaca, následne do 28. mája, potom ho Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR po rokovaniach s EK odsunulo do 11. júna a následne do konca júna. Posledný termín bol 30. august tohto roka, ktorý sa už minister dopravy rozhodol ďalej nepredlžovať.