Maximálna ročná suma dotácie na tento účel má tiež vzrásť na takmer 1,4 milióna eur z doterajších necelých 700.000 eur.

Návrh novely zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR, ktorý predložila skupina poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnom Hlase-SD, posunula Národná rada (NR) SR v utorok do druhého čítania.

Ilustračná fotka.
Zdroj: Shutterstock

Zmena sa má týkať poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku. Nesmú však vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov v SR, do maximálnej sumy na jednu fyzickú osobu a na rozpočtový rok.

Ilustračný obrázok
Zdroj: unsplash/Alexas_Fotos

Maximálna suma, ktorou štát prispieva na rekondičné pobyty, sa nezmenila od nadobudnutia účinnosti predmetného zákona, čiže od roku 2011, upozornili predkladatelia návrhu.

Doterajšia výška podpory, vzhľadom na nárast spotrebiteľských cien, už neumožní poberateľom dôchodkov bez iného príjmu, aby ju využili, keďže zvyšnú časť celkovej ceny pobytu si nedokážu zaplatiť.

Novela by mala byť účinná od 1. júna tohto roka.