Železnice rušením vlakov reagujú na pokračujúci lockdown, dištančné štúdium na stredných a vysokých školách, posunutie začiatku vianočných a novoročných prázdnin a teda očakávaný výrazne nižší počet cestujúcich a nedostatok personálu (zvýšené čerpanie PN pre chorobnosť). Cestujúcim odporúčajú využiť zostávajúce spoje. Obmedzenia jazdy vlakov vyplývajú v zásade z bežných vianočných a novoročných obmedzení a sú zavedené len o tri dni skôr ako v platnom cestovnom poriadku.

Počas trvania mimoriadnej zmeny cestovného poriadku budú z vnútroštátnych vlakov vyradené reštauračné vozne, preto prosia pasažierov, aby sa pred cestou zásobili občerstvením.

Pozrite sa, ako sa cestovalo na Dušičky!

Vyradenie reštauračných vozňov je podľa železníc ďalším krokom, ako chrániť nielen cestujúcich, ale aj zamestnancov.

Očakávaný zvýšený nárast cestujúcich vo vlakoch počas sviatočných dní budú železnice kompenzovať posilnením dopravy. Počas vianočných prázdnin vypravia okrem iného spolu 39 posilových vlakov (štyri vlaky SuperCity, 24 regionálnych rýchlikov a jedenásť regionálnych expresov). Tieto spoje sú riadne zapracované v cestovnom poriadku.

„Presné vyčíslenie úspor bude možné až neskôr, prretože nie je isté, na aké dlhé obdobie bude takýto režim zavedený. Pripomíname však, že ide o mimoriadne a dočasné obmedzenie, o podobnú situáciu, aká bola pred niekoľkými mesiacmi, kde sa pod vplyvom pandemickej situácie zaviedol tzv. sobotný grafikon," reagovalo Ministerstvo dopravy.

Prečítajte si tiež: