V Trnave sa totiž udomácnil slovensko-rakúsky projekt iFIT 4.0.  Za zložitým názvom sa skrýva jednoduché využívanie skúseností a zariadení škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií cezhranične.

Ide o to, ako dokážu vzdelávacie inštitúcie reagovať na digitalizáciu, robotizáciu a automatizáciu a ako dokážu prispôsobovať štúdium na školách, aby boli absolventi pripravení na meniace sa požiadavky na trhu práce.

Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. Spolupráca sa týka Burgenlandu, Dolného Rakúska, Viedne a tiež Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Zapojili sa:

  • Stredná odborná škola automobilová a podnikania v Senci
  • Súkromná stredná odborná škola DSA v Trnave
  • BFI Burgenland - inštitúcia pre odborné vzdelávanie
  • Höhere Technische Bundeslehr und Versuchsanstalt v rakúskom Mödlingu.

Dnes by už mali mať absolventi stredných odborných škôl základné IT zručnosti, sieťové a podnikateľské myslenie, ovládať základy robotiky a mechatroniky, riadenia procesov a programovanie.

Zamestnávatelia ani vzdelávacie inštitúcie  na Slovensku a ani v Rakúsku  však nie sú na túto situáciu dostatočne pripravení. Mnohé vzdelávacie programy sú, žiaľ,  založené na zastaraných koncepciách a v školách chýba hlavne vhodné technické vybavenie.

Tréningová hala za takmer 4 milióny

Súkromná stredná odborná škola DSA v Trnave, ktorá sa tiež zapojila do projektu, začne v jeho rámci už koncom tohto roku vo svojom areáli s výstavbou novej tréningovej haly s plochou takmer 300 m2 za takmer štyri milióny eur!

Bude vybavená špičkovými robotmi a CNC technológiou. Po dokončení má byť najmodernejším technologickým centrom v trnavskom regióne.

Tréningová hala bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj ostatným technicky orientovaným stredným školám v okolí.

Po skončení projektu bude hala slúžiť všetkým

Navyše aj zamestnávatelia ho budú môcť využívať pre tréningy svojich pracovníkov.  Projekt takisto predpokladá, že vznikne Centrum praktického vyučovania pre oblasť robotiky, CNC technológie a logistiky, ktoré sa stane súčasťou bežnej prevádzky zúčastnených inštitúcií.

Školiace priestory v Trnave a tiež v rakúskom Mödlingu, ktorý je len kúsok od Viedne, na efektívnejšiu výučbu vzniknú tiež výmenné programy pre žiakov oboch regiónov.