Návštevníci budú môcť tento rok zdarma spoznávať históriu, pamiatky a zaujímavosti najznámejších tatranských osád počas kultúrno-turistickej prechádzky s profesionálnym sprievodcom v rámci sérií Putovaní za históriou tatranských osád.

Otvorenie sezóny je zároveň začiatkom Tatranského kultúrneho leta 2021. "Organizátori pripravili v tatranských osadách desiatky kvalitných programov – predstavenia, letné kiná, multižánrové koncerty," povedala Blašková.

V druhej polovici letnej sezóny si prídu na svoje skúsení turisti. "Vo vysokohorskom teréne pribudne prvá zaistená cesta typu via ferrata, ktorá bude viesť súbežne s existujúcim chodníkom cez Priečne sedlo," priblížila Lenka Rusnáková zo Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry s tým, že vysokohorské prostredie sprístupnia aj pre menej zdatných turistov vďaka novej službe Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP-u) vo forme vývozu na Sliezsky dom.

"Deti si prídu na svoje v detskom parku Orlíkovo na Štrbskom Plese, Svištej krajinke na Skalnatom Plese alebo v interaktívnej galérii svetla Kvantárium na Hrebienku," informoval marketingový manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.

Štrbské Pleso je pripravené na letnú sezónu tak ako po predchádzajúce roky. Zmena však nastáva v oblasti dopravy a parkovania. Nebude sa už parkovať v športovom areáli na bežeckých tratiach a rovnako parkovisko pri hoteli FIS bude určené len pre dopravnú obsluhu, nie pre verejnosť.

Po naplnení parkovacej kapacity Štrbského Plesa na vyznačených parkoviskách bude doprava presmerovaná do Tatranskej Štrby, kde bude pripravená dočasná odstavná plocha na zaparkovanie osobných áut.

"Odtiaľ bude možné využiť náhradnú autobusovú dopravu za zatiaľ nefungujúcu zubačku, ktorá sa bude rekonštruovať do septembra tohto roka. Okrem toho bude priamo pri tejto odstavnej ploche možnosť nastúpiť na pravidelnú autobusovú dopravu SAD Poprad, ktorá turistov odvezie na centrálne parkovisko na Štrbskom Plese," dodala Anna Hurajtová z Obecného úradu Štrba.