Je trestne stíhaný za daňové podvody, predal zadlženú firmu dlhujúcu štátu. Napriek tomu od leta riadi tretiu najväčšiu nemocnicu na Slovensku. Reč je o Ľubomírovi Šarnikovi z Prešova. Zamestnanci prešovskej nemocnice vravia, že im šéfuje oknár. Donedávna sa totiž venoval firme na výrobu okien a parapiet Awindor. Jej majiteľom bol od roku 2006 do roku 2017, no jej dlžoby väčšinou rástli. Najmä na konci tohto obdobia a vtedy ju previedol na osobu z Ukrajiny. Odvtedy firma nezverejňuje účtovné závierky. Vlani k prvému októbru podľa finstatu dlhovala štátu takmer 50-tisíc eur - Sociálnej poisťovni 33-tisíc, zvyšok zdravotným poisťovniam. Aj aktuálne figuruje v eseročke, ktorá má v predmete činnosti, okrem iného, aj výrobu, montáž, servis a predaj okien, dverí a doplnkov.

V minulosti figuroval aj vo viacerých firmách, ktoré mali finančné ťažkosti a boli v konkurze a sú zlikvidované, zrušené, predané či vymazané z obchodného registra. No tvrdí, že v mnohých nastavil ozdravné procesy tak, aby nepoškodili veriteľov, dostali sa z problémov a stali sa z nich zarábajúce spoločnosti.

Lenže voči nemu sa už roky vedie trestné súdne konanie. Je obžalovaný zo zločinu neodvedenia dane a poistného a pre prečin nezaplatenia dane a poistného. Ministerstvo zdravotníctva však o tom neinformoval, dozvedeli sa to až od nás. “V tejto veci bolo rozhodnuté neprávoplatne rozsudkom 31. januára 2019, proti ktorému podal obžalovaný odvolanie,” potvrdila Informáciu hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. Predmetná trestná vec je v štádiu odvolacieho konania. Bola aktuálne vrátená odvolacím súdom súdu prvého stupňa na rozhodnutie o oprave zápisnice z hlavného pojednávania pre nesúlad údajov. Po vydaní opravného uznesenia bude vec vrátená krajskému súdu na rozhodnutie o odvolaní.

 

V lete, keď sme na jeho trestnú vec ministerstvo upozornili, hovorkyňa ministra Mareka Krajčího Zuzana Eliášová uviedla že o živom súdnom spore, ktoré má pán Šarník ako konateľ v jednej z jeho firiem, v ktorých pôsobil, vedenie ministerstva neinformoval: “Vo vzťahu ku skutku, ktorý mu je kladený za vinu sa cíti byť nevinný a v súčasnej dobe využíva legitímne opravné prostriedky na svoju obhajobu. Ministerstvo rešpektuje jeho prezumpciu neviny a verí, že sa mu v spore podarí svoje meno očistiť. Minister zdravotníctva rozhodol, že danú pozíciu bude zastávať len do ukončenia riadneho výberového konania, ktoré vyhlási začiatkom augusta.“

Lenže dnes to už neplatí. V prvom kole výberového konania komisia nevybrala nikoho, ani jeden z dvoch prihlásených uchádzačov nezískal potrebný počet bodov. A v druhom záhadne uspel Šarnik a stal sa generálnym riaditeľom štátnej nemocnice, ktorá má ešte okrem neho dvoch riaditeľov. Jeho úlohou je zabezpečiť zastavenie zadlžovania zdravotníckeho zariadenia, ktoré len predchádzajúce dva roky vytvorilo dlh v desiatkach miliónov eur. Rezort na naše otázkyk do uzávierky nereagoval. Odpoveď prišla až nasledujúci deň popoludní. 

V nej hovorkyňa Zuzana Eliášová uviedla, že ministerstvo zdravotníctva(MZ)  je povinné pri realizácií výberového konania postupovať v zmysle platnej právnej úpravy. Preto uchádzač, ktorý splnil všetky predpoklady bol výberovou komisiou pozvaný na výberové konanie. Komisia bola zložená z dvoch zástupcov ministerstva, traja členovia boli zástupcovia mimo MZ:  "Jej zloženie  vylučuje akúkoľvek dohodu o vopred stanovenom víťazovi."

Dodala, že do súťaže sa prihlásili traja, jeden odstúpil a minister  je pri vymenovaní uchádzača do funkcie štatutárneho orgánu viazaný poradím uchádzačov určeným výberovou komisiou v zmysle zákona a Smernice a Šarnik obsadil prvé miesto.: "Na základe výsledku výberového konania bol Ing. Ľubomír Šarník ministrom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu predmetného zdravotníckeho zariadenia na dobu určitú, na päť rokov." Eliášová neodpovedala na otázku, prečo minister a Šarnik nedodržal dohodu, o ktorej rezort v lete informoval.

 

 

Cez hovorkyňu nemocnice sme oslovili aj riaditeľa Šarnika a pýtali sme sa, aké má vízie pri riadení nemocnice a v akom stave je jeho trestná vec. Do uzávierky odpoveď neprišla. 

Mohlo by vás zaujímať: