Emeritný prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského ústavu srdcových chorôb z Košíc docent Pavol Török je expertom na umelú pľúcnu ventiláciu. S kolegami zachránil život desiatkam pacientov, počas liečby nakazených koronavírusom postupujú podľa vedeckých názorov a preberaním terapie všetkými lekármi. Spolu s prednostom kliniky vytvorili kolektívnu databázu vedomostí, od decembra komunikuje so špičkovými americkými odborníkmi, s ktorými si vymieňa skúsenosti.

V rozhovore s ním sa dočítate: 

  • ako sa stal expertom na umelú pľúcnu ventiláciu
  • ako začali používať ivermektín
  • čo vraví na kolegov, ktorí liečbu týmto liekom spochybňujú
  • podľa akých kritérií sa riadi pri liečbe pacientov
  • čo si myslí o medicíne založenej na dôkazoch
  • čím sa riadi pri liečbe
  • prečo poukazuje na liečbu amerického prezidenta Trumpa

S kým všetkým konzultujete liečbu pacientov?

S niekoľkými špičkovými profesormi z Ameriky, som členom spoločnosti - aliancie pre diagnostiku a intenzivistickú liečbu covidu, v ktorej komunikujeme s odborníkmi z viacerých častí sveta.

Covidovým pacientom často zlyhávajú pľúca a práve vy máte skúsenosti s umelou pľúcnou ventiláciou.

Pred necelými desiatimi mali Rusi problémy s ochorením SARS a od našej Chirany kúpia 2-tisíc dýchacích prístrojov. Boli sa tu školiť ich lekári a pri použití chiranských prístrojov, ktoré majú dosť špecifické vlastnosti, sa znížila úmrtnosť v nemocniciach. Umelá ventilácia pľúc je v určitej miere dosť rozhodujúca a je to jedna rovina pri liečbe.

A  druhá?

Opatrovateľsko-ošetrovateľská starostlivosť. Potrebujete dobre zaškolený personál, ktorý pacienta rotuje na chrbát, na brucho a pod. Sestry musia rozumieť pacientom, ale aj prístrojom. Lekár tam nemôže byť 24 hodín denne. On tam ide vždy na dve hodiny, urobí, čo treba a ide preč. Lekár si to nastaví, sestra kontroluje. Samozrejme, musíte mať k tomu kyslík, rozvody, monitory… To je tá intenzivistická technická časť.

Akú liečbu poskytuje pacientom? Čítajte na ďalšej strane.