Po opadnutí vody čakalo na ochranárov z NP Slovenský raj nemilé prekvapenie v podobe ton odpadu hlavne v Prielome Hornádu. Podľa odborníkov názov raj by sa dal v týchto dňoch nahradiť skôr slovom smetisko.

Začarovaný kruh

Zúfalý zo vzniknutej situácie je riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Správa NP Slovenský raj Tomáš Dražil, ktorý hovorí o permanentnom opakovaní tohto problému. Poznamenal, že toľko odpadu ako je teraz, ešte nemali. „Pravidelne ho sem priplaví Hornád z obcí, ktoré sú v povodí rieky. Dlhoročným zisťovaním a preverovaním sme dospeli k záveru, že  pochádza z rómskych osád. Dovolím si povedať, že až 90 percent priplaví Vernársky potok z osady pri obci Hranovnica."

Dobrovoľníci pred dvomi týždňami vyčistili Prielom Hornádu, teraz je ho tam toľko, že bude potrebné niekoľko tisíc vriec, na jeho vyzbieranie.
Dobrovoľníci pred dvomi týždňami vyčistili Prielom Hornádu, teraz je ho tam toľko, že bude potrebné niekoľko tisíc vriec, na jeho vyzbieranie.
Zdroj: Peter Olekšák

Môžu začať odznova

Hovorí, že jeho strážcovia priebežne upratujú odpad a dvakrát do roka v spolupráci s dobrovoľníkmi čistia Prielom Hornádu. „Je smutné, že pred dvomi týždňami sme všetko vyčistili a vyniesli odtiaľ 115 plných vriec, a teraz to tam vyzerá ešte horšie ako pred brigádou. Hlavne zahraniční dobrovoľníci sa nestačia čudovať. Hovoria, že u nich nič také neexistuje. Naposledy to odznelo z úst Rakúšanov. Máme zviazané ruky. Dokumentujeme stav a podávame podnety na Inšpekciu životného prostredia, tento rok ich bolo naozaj veľa. Inšpektori to riešia, ale nič nepomáha. Je alarmujúce, že situácia je z roka na rok horšia,“ konštatuje Dražil, ktorý odhaduje, že teraz budú potrebovať niekoľko tisíc vriec na zber odpadu.

Viac foto TU

Splavovanie v odpadkoch!

Nemyslí si, že sami to zvládnu. „Neviem či máme povolať armádu?“Napriek tomu, že vypratávanie  by mal vykonať správca toku, Správa NP sa rozhodla, že to bude robiť sama, keďže v sezóne prevádzkuje splavovanie Prielomu Hornádu. „Nechceme, aby návštevníci sa plavili pomedzi odpadky a turisti namiesto obdivovania prírodných kras pozerali na smetisko,“ konštatuje odborník.

Na archívnej foto povodeň po prietrži mračien v Hranovnici.
Na archívnej foto povodeň po prietrži mračien v Hranovnici.
Zdroj: TASR

 

Ja nič, ja muzikant...

Prednostu OÚ v Hranovnici Lukáša Antoniho pobúrila informácia, že sú najväčším znečistovateľom rieky. Tvrdí, že obec kladie dôraz na udržiavanie verejného poriadku a ich obyvatelia majú dostatok možností na uloženie komunálneho odpadu. Dokonca na brehu potoka Vernárka namontovali kamery. Spolupracujú v rámci osvety a pri čistení potoka a okolia s miestnou ZŠ. Napriek vykonaným opatreniam istá časť komunálneho odpadu môže skončiť v niektorom z vodných tokov v obci. Preto vykonávame pravidelné čistenie potoka Vernárka a rieky Hornád v našom katastri," uviedol prednosta.

Prielom Hornádu v NP Slovenský raj v blízkosti Podleska.
Prielom Hornádu v NP Slovenský raj v blízkosti Podleska.
Zdroj: TASR

 

Kto pretne gordický uzol?

Antoni nesúhlasí s tvrdením Správy NP Slovenský raj, že viac než 90 % odpadu v Hornáde pochádza z Hranovnice. "Je mi jasné, že je to zveličené. Neviem akým spôsobom sa dá určiť pôvod odpadu. Ak má byť odôvodnením dlhodobé sledovanie, je takéto tvrdenie veľmi tendenčné,“ znie stanovisko prednostu. Obidve strany zotrvávajú na svojom. Isté  je, že Prielom Hornádu je momentálne jedným veľkým smetiskom.

Viac foto TU

Vyjadrite svoj názor v komentároch  i ankete pod článkom

Anketa
Ku ktorému názoru sa prikláňate?
  • 83%
  • 16%
  • 1%