Informáciu potvrdilo na svojej stránke aj biskupstvo. "Menovanie eparchiálneho biskupa je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé partikulárne cirkvi a jeho snahu zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečné vedenie na ceste k spáse. Táto správa je zároveň pozvaním k modlitbe za nového pastiera Košickej eparchie," uvádza sa v stanovisku.

Bez zdôvodnenia

Pôvodne chýbalo v správe uvedenie dôvodu tohto, pre mnohých šokujúceho kroku milovaného biskupa. Vyjadrenie  eparchia vydala až oveľa neskôr, keď sme sa začali na to pýtať. "Dňa 11. januára 2021 sa začal tridsiaty rok biskupskej služby vladyku Milana Chautura CSsR, z toho viac ako 24 rokov v čele samostatného biskupstva spôsobilo, že sa stal najdlhšie slúžiacim sídelným biskupom zo všetkých súčasných slovenských katolíckych biskupov. O myšlienke zrieknuť sa úradu neformálne informoval predstaviteľov apoštolskej stolice už  skôr. Vnímajúc svoje zdravotné limity, ako aj váhu prežitých rokov, požiadal o možnosť odísť na odpočinok ešte pred dosiahnutím kánonického veku...," uvádza sa v tlačovej správe.

Cesta do Vatikánu

Dňa 21. januára tohto roka navštívil Chautur pápeža Františka, a na osobnej audiencii mu predniesol svoju žiadosť o odchode. Biskup zároveň mal vyjadriť stav únavy, ktorú so sebou táto služba priniesla. "Vladyka Milan je vďačný Svätému Otcovi, že ho prijal, vypočul a v osobnom rozhovore prejavil pochopenie pre túto žiadosť a dnes (24. 6.)  sa ju rozhodol prijať a takto mu dať znova príležitosť vrátiť sa ku koreňom svojho povolania," tvrdí eparchia.  Zároveň uvádza, že takýto postup vzdania sa úradu nie je úplne bežný, ale ani celkom výnimočný.

Čítajte TU, kam ma namierené vladyka, a čo odkázal veriacim ►►►►►