Ráno o deviatej zazvonil umieračik najznámejšiemu Slovákovi vo svete v jeho rodnej obci v Udavskom. A starosta Peter Hudák cez miestny rozhlas oznámil obyvateľom smutnú zvesť. V príhovore sa s kedysi najvplyvnejším človekom v Katolíckej cirkvi symbolicky rozlúčil. 

EXKLUZÍVNE foto kardinála s rodičmi

Jeho blízki príbuzní, potomkovia jeho dvoch sestier Margity a Pavlíny, s ním boli v blízkom a častom kontakte. Zavše, keď bol na Slovensku, k nim zašiel.

"Naposledy sme sa osobne stretli pred rokom, keď bol na liečebnom pobyte v Bardejovských kúpeľoch. Ale telefonovali sme si, ostatný raz v marci, ešte predtým, ako utrpel úraz a skončil v nemocnici. Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že ho už prepustili domov, tešili sme sa z toho a zrazu takáto správa," povedal nám kardinálov synovec Ľudovít Behún (71), ktorého podoba s kardinálom je nepopierateľná.

Z detských čias si spomína na príhodu, keď im pri návšteve strýko priniesol pomaranče, o ktorých dovtedy nechyrovali. 

FOTO krstiteľnice v ktorej prijal kardinál v roku 1924 krst

Po uvoľnení pomerov totalitného režimu v roku 1989 už mohol do rodnej krajiny cestovať karidnál slobodne, prvý raz zavítal do Udavského ešte v tom roku. A potom o dva roky neskôr a odvtedy prichádzal pravidelne. Zosnulému kardinálovi naposledy vystrojili v rodnej dedine oslavu pred tromi rokmi, na výročie jeho 95. narodenín a 70 rokov kňažstva.

"Prijali sme ho v obradnej miestnosti. Boli tam jeho príbuzní, kňazi, zástupcovia obce. Bol dojatý, pri každej návšteve sa tešil, že prišiel domov. Spomíname na neho ako príjemného, srdečného, citlivého a veľkého človeka. Dovolím si povedať, že to bol terajšej dobe najvýznamnejší Slovák a pritom najskromnejší človek," zaspomínala referentka Obecného úradu v Udavskom Ľuboslava Šalátová (56). 

FOTO zápisu v miestnej kronike

Zasmiala sa, že ju kardinál volal "ceremoniár". "Lebo som ho usmerňovala, kam ideme, že vchádzame do obradnej siene. Vždy mi povedal, áno, pravidlá treba dodržiavať. Mal rád jednoduché jedlá. Na to, ako bol veľmi vzdelaný, koľko kníh napísal, zostal obyčajným človekom. Tak si ja na neho budem spomínať," dodala.

A čo hovorí na to, že bude pochovaný v Košiciach a nie v rodnej obci? "On by sa možno rozhodol inak. Ale také významné osobnosti asi o tom nemôžu rozhodovať. Ale to nie je podstatné, kde budú ležať jeho pozostatky. Dôležité je to, čo nám po ňom zostalo v našich srdciach. Patril všetkým, v srdciach Udavčanov zostane navždy," poznamenala s lesknúcimi sa očami od sĺz. 

"Napriek úctyhodnému veku to bol veľmi rozumný človek, vzdelaný a na druhej strane veľmi otvorený a sálal z neho veľký pokoj," doplnil ju starosta obce Peter Hudák, ktorý sa chystá na pohreb do Košíc, a už teraz uvažuje o vytvorení pamätného miesta pre ich najznámejšieho rodáka.

Anketa
Považujete zosnulého kardinála Jozefa Tomka za vzácneho človeka?

Kardinál, ktorý bol emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a ktorého do tejto funkcie ho ustanovil pápež Ján Pavol II. žil v Ríme od roku 1945. Bol jedným z najbližších spolupracovníkov pápeža Jána Pavla II. Aj preto boli jeho blízki počas totality perzeukovaní. Keď sa po rokoch dostal v roku 1980 domov k smrteľnej posteli svojho otca Andreja, dedina bola plná tajných spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti. Ako si na tie časy zaspomínali príbuzní kardinála? Čítajte v popise fotky v GALÉRII>>>