Turčanová je zástupkyňou mesta v orgánoch Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Košice. Jej úlohou je hájiť záujmy mesta. No a VVS jej vypláca 7-tisíc eur za rok, urobila tak minimálne trikrát. A v snahe obísť zákon, vyplatené peniaze nazvali tantiémou. Podľa výkladového slovníka je tantiéma podiel z čistého zisku, ktorý účastinná spoločnosť vypláca členom správnej rady. Turčanová je od mája tohto roku dokonca podpredsedníčkou správnej rady.

Andrea Turčanová, Prešov: 3 579 eur
Andrea Turčanová, Prešov: 3 579 eur
Zdroj: archív

VVS odmietla presne vyčísliť výšku vyplatených peňazí Turčanovej a odkázala na zverejnené výročné správy. "Primátori miest a starostovia obcí podľa zákona nemajú nárok na žiadne odmeny za prácu, ktorú vykonávajú pre VVS, a.s. Výška tantiém je zverejnená vo výročných správach spoločnosti, ktoré VVS, a.s. riadne podľa zákona zverejňuje. O tantiémach spoločnosti rozhodujú všetci akcionári na riadnom valnom zhromaždení," odpísala Andrea Bálintová z agentúry, ktorú si VVS na komunikáciu s médiami platí. 

Akcionári na valnom zhromaždení VVS, teda primátori miest a obcí východoslovenského kraja, zvolia členov dozornej rady. No a tí potom zvolia správnu radu a generálneho riaditeľa. A akcionári už potom prakticky nevedia ovplyvniť dianie vo firme.

Ako príjem peňazí vysvetlilo mesto a čo na to predseda komisie na ochranu verejného záujmu?