Pandémia spôsobila, že záujem detí o pohyb klesol na minimum. Pre zatvorené telocvične bolo náročné dištančnou formou povzbudzovať deti k pohybovej aktivite. Preto O2 Športová akadémia Mateja Tótha ( O2 ŠAMT) rozbehla spoločne so svojim generálnym partnerom O2 projekt Telesná na doma.

Online seriál, ktorý pomáhal rozhýbať deti v bezpečí domova sa stal veľmi úspešným. Až neuveriteľne vyznieva fakt, že mal vyše milióna pozretí! “Telesná na doma mala veľký úspech a preto tento online seriál pokračoval druhou sériou nazvanouTelesná na doma aj v triede a flexibilne reagoval na aktuálnu pandemickú situáciu, počas ktorej bolo nariadené vyučovanie teoretickej telesnej výchovy,” uviedla riaditeľka O2 ŠAMT Mária Bedleková.

Andrea Ballová v Telesnej na doma
Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Akadémii sa podarilo prispôsobiť cvičenia tak, aby sa deti hýbali aj v obmedzenom priestore v triede. Aktuálne prebieha tretia séria formou multimediálnej výučby telesnej výchovy. “Ide o využitie systému Cisco Webex, vďaka ktorému je možné vyučovania telesnej výchovy realizovať aj virtuálne alebo hybridne. Teda, že časť žiakov cvičí v triede či telocvični a časť žiakov je pripojená na diaľku z domu,” dodáva Bedleková. Podľa nej spomínaným systémom sa dá plnohodnotne a zaujímavo zvládnuť digitálne vyučovanie telesnej výchovy, ktorá je najzložitejším predmetom na online výuku. Akadémia chce členským školám pomôcť s výbavou takejto inteligentnej technológie. “Ovládanie systému je intuitívne, dáva do popredia zvuk človeka, tréner nemusí riešiť, že ide niečo vypnúť či zapnúť, ale ovláda to hlasom,” opisuje.

O2 ŠAMT je najväčšou celonárodnou inštitúciou zabezpečujúcou všeobecnú pohybovú prípravu detí predškolského a mladšieho školského veku. “Deti v mladšom veku sadnú do lavíc a šport u nich začne upadať, čo sa odzrkadľuje na ich vývoji. Preto sme založili O2 Športovú akadémiu, ktorá bude pre všetky deti, bude všešportová a ponúkne im dobrý odrazový mostík či už do ich športovej kariéry ale aj z dôvodu ich zdravého vývoja a aby pohyb patril k ich denno-dennému režimu,” ozrejmil olympionik dôvod založenia akadémie, ktorá nepatrí pod žiadny športový zväz a pôsobí prevažne základných a materských školách. Má vlastnú jedinečnú metodiku, ktorá pripravuje deti všeobecne, aby sa neskôr mohli špecializovať na konkrétny šport. Tento typ športovej inštitúcie na Slovensku chýba a bez športového základu je ťažké systematicky vychovať novú generáciu športovcov. V stredu vo Vysokých Tatrách podpísala Memorandum o spolupráci s Úniou miest Slovenska (ÚMS), ktorého cieľom je podpora športu na školách. Jeho ambíciou je priniesť inovatívne riešenia do škôl a zabezpečiť im špičkovú technológiu, vďaka ktorej bude možné vyučovať rôzne predmety aj telesnú výchovu a Akadémiu Mateja Tótha.

Michal Tóth v Telesnej na doma
Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Ďalším veľkým projektom spolupráce O2 ŠAMT s Úniou miest Slovenska, Nadáciou Slovenskej sporiteľne a spoločnosťou Veolia je 3. hodina telesnej výchovy. “Slovensko totiž patrí medzi krajiny s najnižšou týždennou dotáciou počtu hodín telesnej výchovy v školách, ktoré majú nedostatočnú športovú infraštruktúru a nedostatok kvalifikovaných učiteľov,” zdôrazňuje Bedleková s tým, že dlhodobo sa vedú diskusie, ako zaviesť do škôl viac pohybu.

02 ŠAMT preto prišla so skvelým projektom, ktorý pomôže školám s implementáciou 3. hodiny nenásilnou formou buď ako popoludňajšou záujmovou činnosťou, ale ako súčasť vyučovania. “Šport patrí na školy. Pre deti je prirodzené pohybovať sa. Akadémia v maximálnej možnej miere odbremeňuje školy od administratívy a v tomto projekte sa im snaží ponúkať samotné výhody pre žiakov aj učiteľov, ktorí sa rozhodnú do projektu zapojiť,” spresňuje Bedleková.

“Mnohé deti sa po pandémii vrátili do škôl obézne a lenivé. Naštartovať ich späť do života nebude jednoduché, no budeme sa snažiť udržať ich v pohybe. Silný príbeh Mateja Tótha bude motivovať rodičov a ich deti, ktoré sa budú hýbať. Deti sa nám totiž vrátili aj s poškodením psychiky. Lenže ak má niekto cieľ, pohyb, spiritualitu a kultúrnosť, tak to veľmi silne pôsobí aj na jeho duševné zdravie, ktoré sa bude vďaka športu a pohybu zveľaďovať,” uviedol šéf ÚMS Richard Rybníček, ktorý verí, že sa spomínanú technológiu podarí postupne zabezpečiť pre školy vo všetkých mestách na Slovensku.

Každoročne môžu školy hlasovaním vyhrať Akadémiu pre svoju školu na celý rok zadarmo. Za posledné tri roky prišlo do súťaže viac ako 800 tisíc hlasov. Tohtoročnou novinkou je možnosť pre 4 školy získať aj Cisco Webex board pre svoju školu.

Generálnym partnerom Akadémie je spoločnosť O2. “Našim cieľom je podporiť pohyb detí, ktorý je dôležitý pre ich kognitívne vnímanie. Online videá z Telesnej na doma boli obľúbené medzi deťmi. Máme už milión pozretí týchto videí,” uviedol senior brand špecialista Štefan Póša z O2.