Arogantná právnička sa opäť venuje štvavej kampani na sociálnych sieťach a moderovaniu v istom konšpiračnom rádiu. Okrem toho vyzerá, že sa ďalej venuje obhajobe klientov, ktorí sa na ňu obrátili na základe výzvy. Vďaka splnomocneniu podávala v ich mene žaloby proti štátu a vymáhala odškodné za porušenie práv svojich klientov napríklad pre nenosenie rúška či chýbajúce potvrdenie o testovaní v čase pandémie. 

Hra na advokátku

Z prostredia justície prenikli na verejnosť informácie, že takmer všetky žaloby boli zamietnuté ako nedôvodné. Potvrdili to aj mnohí tí, ktorých Adriana Krajníková zastupovala. Na adresu právničky sa zosypalo množstvo sťažností. To nenechalo chladnou ani Slovenskú advokátsku komoru. Tá v januári 2021 pozastavila Krajníkovej výkon advokácie. Košičanka si však z rozhodnutia SAK nerobí ťažkú hlavu a "úraduje" ďalej, hoci po vystavení stopky vyhlásila, že podáva žalobu na konanie komory. Doteraz to však nespravila.

Dranká peniaze od ľudí

Najnovšie sa obajvilo info o tom, že Krajníková na svojej stránke vyberá príspevok na činnosť bližšie neuvedeného občianskeho združenia (OZ). Ako zdôvodnenie uvádza: "Ďakujeme za vaše príspevky, ktoré nám umožnia vykonávať činnosť na ochranu aj vašich práv a slobôd. Budeme môcť vysielať, písať, informovať vás, pomáhať…"

Po kliknutí na link sa objaví výška čiastky od 5 do 150 eur, ale aj možnosť zadať inú sumu či prispievať pravidelne každý mesiac. Názov OZ chýba a rovnako jeho špecifikácia.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Stavovskú organizáciu neberie vážne

Na stránke Slovenskej advokátskej komory v sekcii Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie sa po zadaní potrebných údajov objaví aj meno právničky. "Potvrdzujeme, že menovaná má pozastavený výkon advokácie od 16.februára 2021, teda odvtedy nie je oprávnená poskytovať právne služby. K pozastaveniu výkonu došlo rozhodnutím predsedníctva na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie na podklade viacerých doručených sťažností a zároveň na základe disciplinárnych rozhodnutí," informoval Plus JEDEN DEŇ mediálny odbor SAK so spresnením, že "Komore" bolo doručených viacero podnetov o podozrení z neoprávneného podnikania, ktoré priebežne postupujú orgánom činným v trestnom konaní. "V prípade, že by ktokoľvek mal vedomosť o nelegálnom poskytovaní právnych služieb za odplatu, môže takéto trestné oznámenie podať aj sám. Upozorňujeme, že nelegálne poskytovanie právnych služieb - takzvané pokutníctvo, môže byť nielen trestným činom, ale v prvom rade môže viesť k vážnemu poškodeniu práv klientov v dôsledku nesprávne poskytnutej právnej rady, a to osobou bez poistenia zodpovednosti za škodu," upozorňuje SAK.

Politické ambície...

Krajníková, podporovaná svojím kamarátom, bývalým predsedom Najvyššieho súdu SR a neúspešným kandidátom na post prezidenta SR v roku 2019 Štefanom Harabinom, v novembri 2020 založila politickú stranu Právo Slovenskej republiky. Organizovala protesty, kde rečnila pod jej hlavičkou. Veľa vody však tým nenamútila. Kto predpokladal, že v spojených voľbách sa Krajníková bude uchádzať o niektorý z postov, prerátal sa. Okolo jej strany je ticho a záujem mať kontroverznú právničku na svojej kandidátke neprejavil nikto.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom! ►►►

Anketa
Podľa vášho názoru mali by oprávnené orgány zakročiť proti konaniu Krajníkovej?

Prečítajte si tiež: