Prítomným v sále katedrály najskôr vysvetlil, prečo ho slávny spevák požiadal, aby aj on predstúpil pred smútočné zhromaždenie. 

Liek pre telo i dušu

Spomenul liečbu zosnulej ikony a okrem iného poznamenal, že ho v posledných týždňoch a dňoch Karel Gott prosil, aby mu čítal z Biblie, najmä žalmy. Potom pokračoval prednesením úryvku zo žalmu č. 139.

Dávidov žalm.
Dávidov žalm.
Zdroj: wik.

Na diskusných fórach, ale aj na verejnosti sa polemizovalo, prečo sa vážne chorý spevák „týral“ smutnými textami žalmov. Cirkevný historik profesor Peter Zubko nesúhlasí s týmto tvrdením. „Biblia patrí do kresťanského dedičstva našich kultúr a nech sa človek akokoľvek vzdiali od Boha a viery, v určitých životných chvíľach sa začne zamýšľať nad svojou existenciou a hodnotí, čo urobil dobre, alebo zle. Neraz sa tak stane až na sklonku života,“ hovorí prof. Zubko.

Nie smútok, ale múdrosť

Vysvetlil, že je to tak hlavne vtedy, ak ten život je pokojný, dlhý a staroba prichádza postupne. Vtedy má človek čas na to, aby si mnohé uvedomil. „Je možné, že to tak bolo aj v prípade maestra Gotta. V danom momente pre neho boli najkrajšími textami práve žalmy. Niekto sa mylne domnieva, že sú to smutné a nostalgické žalospevy. Nie je to tak, je to stará biblická poéziou, ktorá vždy mala dôležité miesto pri bohoslužbách,“ zdôrazňuje odborník.

Profesor Marek Trněný prečítal na zádušnej omši žalm, ktorý si maestro vybral.
Profesor Marek Trněný prečítal na zádušnej omši žalm, ktorý si maestro vybral.
Zdroj: archív

 

Výborná voľba

Žalm č. 139, ktorý si vybral Karel Gott, patri podľa Petra Zubka medzi najkrajšie a myšlienkovo najhlbšie. „Je to čosi ako duchovná filozofia o zmysle ľudského života, jeho vzťahu k Bohu. Hovorí o Všadeprítomnom a jeho plánoch, v ktorých počíta s každým človekom. Je možné, že Karel Gott v týchto veršoch našiel sám seba,“odhaľuje možnú podstatu výberu. „Sám spevák sa neraz priznal, že nie všetky ponúknuté piesne do repertoáru sa mu páčili. Najskôr sa v nich musel nájsť a stotožniť sa nimi. Rovnako sa zrejme zachoval aj v prípade zvoleného žalmu, ktorý v ňom duchovne zarezonoval - toto som ja, je to môj životný príbeh alebo časť z neho,“ poznamenal cirkevný historik. 

Článok pokračuje na ďalšej strane. Dozviete sa čo hľadal Karel Gott pred smrťou...