V povodí miestneho Lomnického potoka sa zákonom chránené bobry usadili pred pár rokmi. Postupne si tu vybudovali niekoľko hrádzí po dĺžke asi tristo metrov. Odpad z obce pôsobí katastroficky. „Taký bordel – to je unikát, presahuje to aj hranice Slovenska. Dovolím si tvrdiť, že časti odpadu odchádzajú až do Baltického mora,“ pohoršuje sa šéf Pieninského národného parku Vladimír Kĺč.

Bobry si vytvorili sústavu hrádzí v šírke 20 metrov na asi tristometrovom úseku. „Vidieť tu po nich hryzy, na niektorých miestach je hrádza čerstvo zhutnená. V neporiadku vidieť aj drôty a rôzne konštrukcie, ktoré ich môžu vážne zraniť,“ vysvetľuje Kĺč, podľa ktorého sa na miestach pohybuje aj zákonom chránená vydra. Odhaduje, že odpad by sa zmestil až do 150-200 kontajnerov.

Tony odpadu

Lomnička má obrovské problémy s odpadom aj v obývanej časti. Po dedine vidieť množstvo kontajnerov, väčšia časť odpadu sa však nachádza v potoku a po uliciach. „Ak niekoho nachytáme, ako odhadzuje odpad, môžeme mu uložiť maximálne pokutu 60 eur. Neviem ale, či toto je riešenie,“ krúti hlavou šéf Pieninského parku.

Boja sa bobrov?

Na problém sme sa opýtali aj starostky Lomničky. Tá tvrdí, že obyvatelia upratovať budú. „Niekedy je to s nimi ťažšie, lebo niektorí sa boja vojsť do vody a niektorí sa boja zase bobrov,“ vysvetľuje Mária Oračková.

Na problém už bola upozornená inšpekcia životného prostredia na ministerstve. Vec rieši aj okresný úrad v Starej Ľubovni, podľa ktorého musia Rómovia v Lomničke odpad vypratať do 15. mája. Ak tak neurobia, obci hrozí pokuta od 500 do 50-tisíc eur.