Odvolanie Sabola vyvolalo okamžitú reakciu. Ešte nestihol ani docestovať domov a vyschnúť atrament na jeho odvolacom dekréte a už o pár hodín bol hotový profesionálne vytlačený transparent na protest proti jeho odvolaniu. V ten deň večer ho vyvesili zamestnanci ústavu. Medicínsky riaditeľ a pravá ruka bývalého riaditeľa Sabola pred vchodom v emotívnom príhovore s plačom rozprával do mikrofónu, že ich šokovalo a hlboko ľudsky dotklo odvolanie ich riaditeľa. Sabol prežil 10 ministrov zdravotníctva, ale až Marek Krajčí ho odvolal z postu predsedu predstavenstva a aj ďalšieho člena. No a namiesto nich dočasne menoval Juru a Lukačina. 

Neprajníci sa ihneď pustili do nového vedenia ústavu. Najviac si to odniesol nový šéf - predseda predstavenstva Anton Jura (55), ktorého kritizovali pre jeho hutnícke vzdelanie. Lenže on do VÚSCH neprišiel liečiť, ale riadiť ústav ako manažér, jeho úlohou bude vytvárať ekonomické, materiálne a pracovné podmienky na prácu medicínskych zamestnancov,  čo je bežnou praxou po celom svete. Má na to dlhoročnú prax. "Pôsobil som v exekutíve veľkých priemyselných spoločností jednak na Slovensku, ako aj v USA a Kanade. Mám skúsenosti s kolektívnym vyjednávaním a s komunikáciou so sociálnymi partnermi. Bol som zakladateľom a prvým prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a počas svojho pôsobenia v Kanade som reprezentoval záujmy kanadských výrobcov pri rokovaniach s kanadskou vládou," vysvetľuje. Pred odchodom do zámoria pôsobil ako viceprezident pre ľudské zdroje v košickom U. S. Steel. A to je ďalšou vodou na mlyn pre kritikov. Pritom nikdy nebol  súčasťou takzvaného kindermanažmentu VSŽ, z predstavenstva VSŽ  odišiel pred  príchodom tzv.  kindermanažmentu. Jura dodal, že si uvedomuje nutnosť mať blízko pri sebe aj dobrých medicínskych  odborníkov. 

Anketa
Kto má pravdu?

Sabol poukazoval aj na ďalšieho člena vedenia - Štefana Lukačina (51) a spochybňoval informácie o jeho zahraničných stážach. Lukačin, podľa zainteresovaných, patrí medzi najskúsenejších slovenských kardiochirurgov. Je operatérskou špičkou a bol spoluzakladateľom kardiochirurgického programu v metropole východu, z ktorého neskôr VÚSCH vznikol. 

Tretím súčasným vrcholovým členom vedenia je podpredseda predstavenstva Martin Studenčan (58), ktorý patrí k najskúsenejším klinickým kardiológom. Bol zakladajúcim riaditeľom ústavu v roku 2003, vymyslel jeho názov i logo, bol jeho zakladajúcim riaditeľom: “Poveril ma tým vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac a až po skončení môjho poverenia sa riaditeľom stal pán Sabol.“  V ústave pôsobil do roku 2012, odišiel po narušení ich vzťahov a doteraz robil prednostu kardiologickej kliniky v prešovskej nemocnici, kde vychoval skupinu invazívnych kardiológov a podobne ako v Košiciach, aj v Prešove rozbehol program najmodernejšej liečby infarktu na báze 24/7.  Nie je teda pravdivé označovanie Sabola ako zakladateľa kardiocentra na východe či VÚSCH. 

Kardiológ, doc. Martin Studenčan.
Zdroj: archív

Studenčan odmieta aj tvrdenia o hrubom a neobjektívnom ovplyvnení názoru ministra zdravotníctva. Aká je teda pravda? “Prišli za mnou ľudia z ministerstva, že je potrebná zmena, lebo pán Sabol je vo vedení VÚSCH už 17 rokov a idú chýry o zlých pomeroch medzi zamestnancami,” opisuje docent Studenčan začiatky jeho rozhodovania o ponuke vrátiť sa do ústavu, ktorý zakladal. Studenčan je  všeobecne považovaný za špičkového odborníka nielen medzi kolegami, ale aj pacientmi- Veľmi citlivo znáša osočovanie z toho, že hrubo ovplyvňovali ministra: “Ja som celý život chcel robiť medicínu, zákroky, venovať pacientom,” vraví s dôrazom na fakt, že on sám sa nikam netlačil. Vo svojej doterajšej práci bol spokojný. Je členom Slovenskej kardiologickej spoločnosti, vo voľbách získal najviac hlasov z celého Slovenska, mal ponuku byť jej prezidentom, no odmietol. “S ministrom sme sa všetci traja prvý raz v živote stretli až predminulý štvrtok, keď nás menoval do funkcií,“ krúti hlavou. 

Ako sa bude brániť odvolaný riaditeľ F. Sabol?  Dozviete sa na ďalšej strane.