Počas najbližších dní nás čaká súbor viacerých opatrení, ktoré bude nová vláda Igora Matoviča postupne zavádzať do praxe.

Najzásadnejšie z pripravovaných opatrení a výziev pre SENIOROV (nad 65 rokov):

 • Povinnosť nosiť rúško všade, mimo svojho bydliska
 • Vyčlenenie otváracích hodín v obchodoch pre seniorov od 9:00- 12:00
 • Vláda SR opätovne vyzýva seniorov, aby vychádzali z príbytkov len v nevyhnutných prípadoch, v záujme ochrany ich vlastného zdravia a zdravia ostatných občanov.
 • Vláda SR vyzýva seniorov, aby verejnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu využívali len v nevyhnutných prípadoch. Vyzýva na obmedzenie zbytočného cestovania a dočasné nevyužívanie výhody vlakov zadarmo v záujme ochrany zdravia a života.
 • Vláda SR vyzýva obce a mestá, aby zabezpečili službu pre dôchodcov, ktorí si nemajú ako zabezpečiť nákup základných potravín a liekov.
 • Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) uzavrie Denné stacionáre.  Zvažuje sa možnosť poskytovania sociálnej služby priamo v domácnosti.
 • Vyhlásenie núdzového stavu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť
  Vysielanie bohoslužby o 18.00 na Dvojke RTVS.

Ďalšie oparenia a výzvy:

 • Pri vstupe do nemocníc, obchodov, fabrík a verejných priestorov  sa bude merať teplota
 • Obchody budú v nedeľu zatvorené - za účelom sanitárneho dňa a oddychu personálu
 • Vo vnútorných, tak aj v externých priestoroch sa bude v rade stáť v rozmedzí 2 m.
 • Štát preverí možnosti využívania lokalizácie mobilných zariadení v záujme verejného zdravia
 • Nastane úprava a posun zákonných lehôt na úradné výkony počas trvania núdzového stavu
 • Ministerstvo zdravotníctva pripraví odsunutie povinných zdravotných prehliadok pre zamestnancov
 • Krízový štáb poveril vládu SR na zabezpečenie 200 tisíc testov na covid- 19
 • Odbery vzoriek budú realizované priamo z auta pred nemocnicami, v ktorých prebieha testovanie na covid- 19
 • Ministerstvo zdravotníctva pripraví reorganizáciu nemocníc na Slovensku- 3 základné pracoviská- východ, stred a západ Slovenska a zmena organizácie všetkých nemocníc
 • Vybrané nemocnice budú chrániť policajti a vojaci- z dôvodu dodržiavania hygienického štandardu a obmedzenia doprovodu pacientov  
 • Bezplatná vlaková doprava bude pre študentov zrušená - kvôli minimalizácii pohybu osôb
 • Bude pripravená výnimka pre prácu notárov a advokátov
 • Výnimka bude prijatá aj pre dražobné právo a exekúcie
 • RTVS a aj súkromné médiá budú vysielať masívnu informačnú a osvetovú kampaň
 • RTVS pripraví vyučovanie pre deti na Dvojke  
 • Ministerstvo obrany vyčlenení vojakov na pozície sanitárov v prípade potreby  
 • Štát hľadá cestu na posielanie bezplatných cielených SMS správ s konkrétnymi posolstvami a usmerneniami
 • Zákaz na organizovanie spoločenských a športových podujatí platí do odvolania
 • Ministerstvo zdravotníctva bude rokovať so zdravotnými poisťovňami o garantovanej výške príjmu pre zdravotné ambulancie
 • Bude platiť zákaz vývozu liekov na vytvorenie bezpečnej zásoby pre Slovenskú republiku