Gabriela bola vzdelaním chemický inžinier, vyštudovala Fakultu chemickej technológie, ovzdušia a ochrany vôd.

"Klimatické úsilie na Slovensku, ale aj v Európe, stratilo úžasnú ženu.
V oblasti zmeny klímy bola jednou z najväčších odborníčok na Slovensku, ešte nedávno sme komunikovali o klimatickej kríze. Vyslovujem úprimnú sústrasť jej rodine a všetkým blízkym,"
napísal europoslanec Martin Hojsík.

Na Ministerstve životného prostredia SR pracovala 25 rokov.

Gabriela Fisherová úspešne zvládla kľúčové úlohy počas dvoch predsedníctiev v Rade Európskej únie - prvého českého a slovenského. V rámci slovenského predsedníctva sa zaslúžila o ratifikáciu Parížskej dohody za EÚ a Slovensko. Aktívna bola aj na medzinárodnej úrovni, kde zastávala viaceré významné pozície v orgánoch Dohovoru OSN pre zmenu klímy, ako aj Parížskej dohody - vrátane hlavného riadiaceho orgánu klimatických konferencií OSN.

Na klimatických konferenciách OSN COP26 viedla expertné vyjednávania. "Stála pri zrode balíka Fit for 55 a posledné mesiace svojho života sa intenzívne venovala príprave historicky prvého zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska," pripomína jej nezabudnuteľné zásluhy Ministerstvo životného prostredia.

Na ďalšej strane rozlúčka štátneho tajomníka aj slová Hojsíka o klimatickej kríze >>>