Vzhľadom na momentálnu priaznivú epidemiologickú situáciu na internáte sú umožnené návštevy ubytovaných na izbách. Potvrdila to hovorkyňa UK Lenka Miller.

"Počet osôb na jednej izbe nesmie presiahnuť počet lôžok. Návštevy neubytovaných osôb naďalej nie sú povolené," uviedla hovorkyňa. Týka sa to všetkých internátov Univerzity Komenského v Mlynskej doline – Šturák, Átriové domky a Manželské internáty.

Naďalej v priestoroch vysokoškolských internátov platia protiepidemické opatrenia ako nosenie rúška v interiéri a hygiena. V súčasnosti sa na internátoch v Mlynskej doline nachádza približne 1200 ubytovaných. Výučba na vysokých školách prebieha dištančne.