Nový most ponad Ipeľ pomôže naštartovať ekonomiku prihraničných regiónov. Príprava a samotná výstavba mosta je v kompetencii obce Vrbovka s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Za maďarskú stranu je hlavným partnerom organizácia NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.). Náklady na stavbu mosta si rozdelia Slovensko a Maďarsko v rovnakom pomere, pričom na slovenskej strane to predstavuje 1.155.500 eur.

„Už desaťročia spája našu obec z Maďarskom len táto drevená lavička. Vlani sa už dosky aj prepadávali a hnili a tak sme ich museli vymeniť, aby nedošlo k úrazu,“ povedal starosta Vrbovky Marcel Fagyas.

„Asi dvadsať ľudí z našej obce dochádza za prácou do Maďarska. Keby sme tu mali normálnu cestu a most, ušetrili by aj na počte najazdených kilometrov, ale aj na pohonných hmotách. Je rozdiel ísť 20 kilometrov. Takto robíme do Maďarska až 80 kilometrové obchádzky,“ dodal.