Zo všetkých slovenských väzníc je v súčasnosti najviac prekročená kapacita v Ústave na výkon trestu v Levoči a to o 8,9 percenta a v Ružomberku o 4,5 percenta.

S výstavbou nových ústavov sa v koncepcii väzenstva v najbližšom období nepočíta. Ku koncu júna 2013 bolo v slovenských ústavoch 1288 obvinených a 8946 odsúdených.

V rovnakom období minulého roka to bolo viac, a to 1429 obvinených a 9665 odsúdených.

Počet väzňov klesol vďaka prezidentovi

Pod pokles počtu väzňov v medziročnom porovnaní sa podpísala najmä tohtoročná amnestia prezidenta.

"V súčasnosti sa v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody zabezpečuje príprava a realizácia rekonštrukcií objektov a zariadení zameraných na sanáciu havarijného, prípadne zlého technického stavu," povedal Michal Čička z kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

"Ide napríklad o rekonštrukciu striech ubytovne pre odsúdených v Hrnčiarovciach nad Parnou, sociálnych zariadení pre odsúdených v Želiezovciach, vychádzkových dvorcov v Žiline, rekonštrukcia vodárne v Ilave, vstupných brán v Košiciach a v Levoči," konkretizoval Michal Čička. 

Košickú väznicu už zrenovovali

V roku 2013 bola ukončená rekonštrukcia objektu č. 7 v Košiciach. Tento objekt bol daný do prevádzky 1. júla a rekonštrukciou získal ústav 92 miest na umiestnenie odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia.

Momentálne prebieha rekonštrukcia ústavov v Bratislave, Leopoldove a v Dubnici nad Váhom.