Nasledujúce zápisy zaznamenal do denníka Ľudevít Likavec, prezývaný Lajko, v 60. rokoch vedúci pracovník tlačiarní Ružomberok. A občas mu s nimi pomohla manželka Katarína Likavcová, vedúca pokladnice v predajni domácich potrieb v Liptovskej Teplej. Tento veselý pár bol aktívny všade, kde sa dalo. Boli členmi rôznych spoločenstiev, turistických a športových oddielov aj Červeného kríža, hrali divadlo, organizovali zájazdy, večierky a zábavy. Vychovali tri deti.

6. 1. 1969 – Žiakom predĺžili prázdniny pre nedostatok uhlia.

20. 1. 1969 - V robote sme mali schôdzu výboru ZO KSS. Neurovnané pomery a administratíva. S kmotrom sme si aj vypili.

21. 1. 1969 – Rozlúčka s Emíliou, ktorá odchádza na starobnú. Bola dobrá nálada. Pila sa domáca slivovica a ruská vodka.

2. 2. 1969 – Za 45 minút Vlado narátal 65 áut.

8. 2. 1969 – Fašiangový večierok u nás v závode. Bola dobrá nálada, prišli sme domov o 6. ráno.

10. 2. 1969 – V robote sme mali fašiangy. Vypili sme hodne pálenky.

15. 2. 1969 – Zábava ČSČK. Zábava bola dobrá. Boli sme do rána.

Susedia sa uctili: Stretnutie s priateľmi, stačilo skromné pohostenie.
Susedia sa uctili: Stretnutie s priateľmi, stačilo skromné pohostenie.
Zdroj: archív