Záchrana Mary sa javí ako boj s veternými mlynmi. Najväčším problémom je aktuálne samotný štatút vodnej nádrže. Na jeho dodržiavanie majú odhliadať úrady a inštitúcie, z ktorých polovica dnes už neexistuje. „Za tridsať rokov od nežnej revolúcie nedokázali zodpovedné inštitúcie a orgány reagovať na zásadné spoločenské zmeny a s nimi spojené legislatívne úpravy,“ vysvetlil Rudol Pado z občianskeho združenia Tatry.

Mesto Liptovský Mikuláš, ktoré prípravu nového štatútu zastrešilo, zatiaľ len prijíma textové návrhy od dotknutých obcí a inštitúcií. O aký-taký vzhľad a ochranu sa zatiaľ starajú len dobrovoľníci, ktorí aj túto jar z dobre vôle vyčistili okolie priehrady. To je totiž doslova posiate čiernymi skládkami, ktoré znečisťujú pôdu, no aj vodu. Aj to môže byť dôvodom kontaminácie v mäse boleňa dravého.

Na tento stav informujú výstražné tabule, varujúce pred jeho konzumáciou. Či ich niekto berie na vedomie, je však otázne, keďže výstražných tabúľ je v okolí viac. Iné napríklad upozorňujú na zákaz znečisťovania terénu a parkovania vozidiel, keďže ide o ochranné pásmo vodného zdroja II. stupňa. To nerešpektujú ani rybári či obľubovači kempovania.

Kempovanie v zakázaných zónach: Situácia na Liptovskej Mare je neúnosná už niekoľko rokov.
Kempovanie v zakázaných zónach: Situácia na Liptovskej Mare je neúnosná už niekoľko rokov.
Zdroj: lie