Mimoriadna situácia, ktorá súvisí s nedostatkom pitných zdrojov, sa vyhlasuje v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá znamená ohrozenie životov, zdravia, majetku alebo životného prostredia.

Na území mesta, respektíve obce ju vyhlasuje primátor alebo starosta, ktorí sú v zmysle uvedeného zákona orgány civilnej ochrany. Pozrite sa, v  ktorých mestách a obciach platí mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody!

Prečítajte si tiež: