Ide totiž o chránené územie dropa fúzatého. „Tento kaštieľ ešte v roku 1956 komunisti zbúrali spolu s kostolom sv. Vavrinca, ktorého pamiatku sme si chceli uctiť. Na tomto mieste sa totiž ukrývali počas minulého režimu tí, ktorí sa chceli dostať na západ. Sviatok pripadá na desiateho augusta, a tak sme sa na  miesto vybrali s niekoľkými veriacimi na bicykloch,“ povedal nám známy farár Marián Prachár. „Kostol už nestojí a tak sme na našom pozemku začali budovať pamätník,  je to vlastne len akýsi pôdorys zbúraného kostola. Práve ten nám má všetkým pripomínať minulosť. Žiaľ, aj tento rok sme sa dostali do konfliktu s ochranármi, ktorí tam za nami prišli autami, rovnako ako aj polícia, a nechceli nám vstup na pietne miesto umožniť."

S ochranármi mali veriaci konflikt už minulý rok. Tentokrát ich preto prišlo oveľa menej. "Ľudia už majú strach," povedal nám Marián Prachár. "Prišli sme na bicykloch, riadne po spevnenej ceste, po ktorej, mimochodom, jazdia miestni poľnohospodári, ktorí obrábajú okolité polia. Napokon, aj ochranári a polícia tam prišli na autách. Akoby nikto nechápal, že nechceme nič ničiť, iba sa pomodliť," pokračuje a hovorí, že v susednom Rakúsku by sa takéto niečo stať nemohlo.

Podľa Mariána Prachára je tragické, že aj 33 rokov od zmeny režimu, kedy si veriaci vybojovali aj slobodu náboženského presvedčenia, sa nemôžu ľudia slobodne pomodliť na pietnom mieste a pripomenúť si vzácny sviatok. Podľa neho je už na mieste, aby sa rozpor medzi princípom zaručujúcim slobodu vyznania a ochranou prírody, dal konečne do súladu. "Vraj tam môže chodiť iba správca farnosti, no úradníci zjavne nechápu, čo farnosť je. Teda komunita ľudí. V tomto prípade nám, našťastie, nedal nikto na mieste pokutu, a tak musíme počkať, či to bude mať ešte nejakú dohru," dodal Marián Prachár.

O stanovisko sme požiadali aj Štátnu ochranu prírody SR a Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Článok budeme aktualizovať.


Fotografie zo stretu veriacich s ochranármi si pozrite v našej galérii

Anketa
Mali by byť za jasne určených podmienok prístupné aj naše chránené územia?

Prečítajte si tiež: