Informovalo o tom oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Podľa Smatanu sú geoparky moderným nástrojom zeleného cestovného ruchu, environmentálneho vzdelávania, ochrany neživej prírody a udržateľného manažmentu územia.

"Tieto územia využívajú potenciál krajiny do najmenších detailov. Na to, aby sa stali skutočne prospešné pre spoločnosť, je dôležitá spolupráca štátnych inštitúcií, územných celkov, samospráv, ako aj mimovládnych organizácií," zdôraznil Smatana.

Na snímke je štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Juraj Smatana.
Zdroj: TASR

Prijatie Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov SR je výsledkom dlhodobej snahy o vybudovanie geoparku podľa zásad UNESCO, a to iniciatívou zdola. Geopark Malé Karpaty je dlhodobo budovaný na princípoch dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a vzdelávaním mládeže. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku Malé Karpaty zdôraznil, že geopark tvoria tri piliere - neživá príroda, živá príroda a kultúra.

 

"Našou úlohou je priblížiť ich vzájomnú interakciu širokej verejnosti," podčiarkol. Geopark Malé Karpaty sa tak v piatok pripojil k už existujúcim geoparkom - Novohrad - Nógrád, Banskoštiavnickému geoparku a Banskobystrickému geoparku.

Envirorezort podotkol, že podporuje zvyšovanie povedomia verejnosti o geoparkoch, ktoré sú územiami s výnimočnými geologickými, prírodnými, či kultúrno-historickými hodnotami. V areáli Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Patrónke je pre verejnosť do 8. júna otvorená výstava, ktorá prezentuje všetky štyri slovenské geoparky.