Toto radí urobiť polícia ešte predtým, než vyrazíte:

„V prvom rade plánujte. A to v dostatočnom predstihu. Čas odchodu aj trvanie cesty, trasu, oddych. Skontrolujte platnosť cestovných pasov a občianskych preukazov. Pripravte si tiež potrebné doklady na vedenie vozidla,“ pripomína hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová s tým, že veľmi dôležité je sledovať protipandemické opatrenia na Slovensku aj v krajinách, cez ktoré cestujete, a to aj pred návratom domov, lebo sa medzitým mohli zmeniť.

Konkrétne rady pred cestou

  • Odporúčame zistiť si aspoň základné pravidlá a povinnosti vodičov, ktoré sa týkajú krajín, kam chcete cestovať, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam.
  • Cestu do zahraničia je dobré plánovať s použitím dopravného plánovača, v ktorom sú uvedené dni a cestné ťahy či smery najväčšej očakávanej hustoty cestnej premávky. Stále platí, že najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a tiež tie dni, v ktorých sa menia turnusy, teda na začiatku, v strede a na konci mesiaca.
  • V dostatočnom časovom predstihu pred predpokladanými miestami výskytu dlhých kolón áut odporúčame doplniť pohonné hmoty, zabezpečiť si dostatok stravy a tekutín na pitie. To  platí najmä v prípadoch, ak sú cestujúcimi aj deti. Ešte pred cestou je potrebné skontrolovať technický stav vozidla, najmä chladiacu sústavu a klimatizáciu vozidla, ak je ňou vozidlo vybavené.

Čo robiť v prípade nehody

V prípade, ak ste účastníkom dopravnej nehody, odporúčame aj v zahraničí postupovať štandardne, ako postupujete pri nehode na Slovensku. Urobte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník, aby ste predišli vzniku nového nebezpečenstva. Upovedomte políciu a počkajte na príchod policajtov.

Ako neprísť o cennosti z auta

  • Odporúčame nenechávať veci v aute bez dohľadu.
  • Cenné veci, drahé šperky alebo vyššia hotovosť by mali zostať doma na bezpečnom mieste.
  • Veci, ktoré by mohli pútať pozornosť zlodejov, určite nepatria do zaparkovaného auta.
  • Mobily, navigácie, notebooky, kabelky či iná batožina by nemali zostávať v aute, keď ho opúšťate.
     

Moho by vás zaujímať: