Že ste o ňom ešte nepočuli? Poobzerajte sa okolo seba a ak uvidíte vysokú rastlinu s veľkými listami a čiernymi bobuľami, tak neželaný návštevník zo sveta flóry je aj u vás.

"V poslednom čase, stále častejšie ľudia nachádzajú vo svojich záhradách líčidlo americké alebo líčidlo jedlé, ktoré tiež unikli z pestovania," dozvedeli sme sa od prof. Ing. Alexandra Fehéra, PhD. z Ústavu environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre.

"Prvé, americké, sa pestovalo pre bobule na prifarbovanie vína a cukroviniek, rastlina obsahuje však aj toxické látky (vyvoláva vracanie a spôsobuje hnačky), druhé je bez jedovatých látok a popri farbiarstve sa používa aj ako špenát (listy), špargľa (mladé výhonky) a liečivá rastlina ako antireumatikum, laxatívum, diuretikum, má účinky aj antibiotické, antivirotické a antimykotické, zistili sa účinky napr. aj proti HIV," vysvetlil.

Máte líčidlo vo svojej záhrade? Pozrite si fotografie invazívnych rastlín v galérii

Podľa profesora Fehéra sa obidva druhy sa pestovali aj ako okrasné, často pod nesprávnymi alebo zamenenými názvami. "Každý občan Slovenska je v zmysle aktuálneho znenia zákonov povinný dodržať karanténne opatrenia, aby takéto druhy neboli introdukované, resp. ak ich zistí napr. na svojom pozemku, je ich povinný odstrániť. Mnohé invázne druhy už ľudia poznajú, napríklad, krídlatku japonskú a českú, netýkavku malokvetú a žliazkatú, zlatobyľ obrovskú a kanadskú, boľševník obrovský a podobne, ale stále k nám prichádzajú aj nové, ide o úniky zo záhrad, náhodné zavlečenia tovarom alebo osivom."

Okrem neistých charakteristík rozlíšenia obidvoch druhov najlepším botanickým znakom je, že líčidlo americké má listy viac kopijovité a listovú stopku dlhú 15 až 40 mm. Líčidlo jedlé má zasa listy široko vajcovité až elipsovité a stopky listov dlhé max. 15 mm.

"Prvý druh pochádza z USA, druhý z Číny. Ani jeden z nich nie je uvedený v platnom zozname inváznych druhov rastlín podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ich budúce zaradenie je však veľmi pravdepodobné. Keďže sa správajú invázne, šíria sa v nových územiach a stávajú sa nepríjemnou a úspešnou burinou aj v ľudských sídlach," pokračuje profesor Alexandre Fehér.

"Vyskytuje sa na Záhorí, v oblasti Nitry, ich obmedzovanie je veľmi žiaduce. Rastie už aj v chránených územiach, napríklad na vrchu Zobor v Nitre," dodal.

Podľa Alexandra Fehéra nemáme účinné, stopercentné metódy likvidácie tejto rastliny. "V malom pripadá do úvahy ručné vyťahovanie mladých rastlín alebo vykopávanie repovitých koreňov starších jedincov, treba však dať pozor na obnovujúce sa zvyšky koreňov v pôde," radí.

Ale pozor! "Pri dotyku môžu spôsobiť zápal kože, preto pri manipulácii s líčidlom odporúčame použiť ochranné rukavice. Ak je veľmi premnožené, rastliny môžu byť oslabené aj kosením, čo sa vykonáva minimálne dvakrát ročne, alebo ešte častejšie. Porasty týchto druhov oslabuje aj pasenie ovcami a kozami, najmä na pieskoch."

Anketa
Už ste sa s líčidlom jedlým alebo americkým stretli?

Mohlo by vás zaujímať: