Celý fígeľ je v tom, že každý deň sa bude v jednej triede učiť päť žiakov spolu s učiteľom a ostatní sa k nim pripoja cez internet a počítače z domu. Ďalší deň si sadnú do lavíc iní žiaci a takto sa počas týždňa vystrieda v škole celá trieda. „Využijeme nariadenie, ktoré umožňuje stretávanie sa malého počtu osôb,“ informoval primátor mesta Ján Ferenčák. Spoločne chcú zabrániť nepriaznivým následkom na psychike detí, ktoré sa môže prejaviť pre dlhotrvajúce dištančné vzdelávanie detí a sociálnu izoláciu. Celkove pôjde o žiakov štyroch základných škôl.


Systém začali využívať aj v Základnej škole spojenej s Materskou školou Nižná brána. „Deti sú už dlho doma, čo je zlé, lebo patria do školy. Spustili sme prezenčné vyučovanie kombinované s dištančnou formou. Piati žiaci sa pomocou učiteľa budú vzdelávať priamo v škole a ostatní z triedy sa k nim pripoja z domu. Ich počet závisí aj od rodičov, no najlepšie by bolo, keby sa takto vystriedalo čo najviac detí,“ vraví riaditeľ školy Dušan Tokarčík, podľa ktorého je pre deti dôležitý sociálny kontakt.

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nižná Brána v Kežmarku Dušan Tokarčík.
Zdroj: Ingrid Timková


Pred vstupom do školy nebudú žiakov testovať, postačí vyhlásenie od rodičov o tom, že nie sú nakazení. Keď si robili prieskum medzi rodičmi, tí o tento spôsob vyučovania prejavili veľký záujem. „Deti v školskom prostredí dokážu prijať viac vedomostí, aj vďaka tomu, že sú v priamom kontakte s učiteľom a spolužiakmi,“ tvrdí Dušan Tokarčík. Ako zdôrazňuje, novým spôsobom výučby neporušia nariadenie hlavného hygienika o stretávaní sa najviac šiestich osôb. Pre takýto krok sa rozhodli najmä preto, že deti často trávia čas doma samé, keďže rodičia pracujú, a čo je možno ešte dôležitejšie, rodičia nedokážu podať učivo tak ako učiteľ.


Učiteľka angličtiny Janka včera viedla hodinu s prítomnými deťmi a zvyšok triedy bol k nimi pripojený z domu cez internet. Deťom v domácom prostredí zdieľala cez obrazovku počítača školskú tabuľu, kde projektorom premietala úlohy, ktoré riešili spoločne s ich piatimi spolužiakmi sediacimi v laviciach v učebni.
„Takéto vyučovanie je lepšie ako dištančné, ale rovnako náročné. Najlepšie by bolo, keby sa už konečne obnovila klasická výučba. Pre deti, aj pre učiteľov,“ prezradila. Štyri dievčatá a jeden chlapec si spoločne s učiteľkou do pracovných zošitov vypracovali cvičenie, ostatní tak robili doma. Všetci sa navzájom počuli. „Už som sa veľmi tešila do školy,“ priznala Martina (10).


Podľa šéfa mestského odboru školstva Ladislava Petrasa sú deti pri dištančnom vzdelávaní celý čas samé doma, takže pomaly stratili kontakt medzi sebou, čo nie je v poriadku ani z hľadiska psychohygieny. „Keby sme ich aspoň raz-dvakrát do Vianoc dostali do školy, bolo by to super. Teraz sa deti viac túlajú po meste, zgrupujú sa, rodičia sa im nemôžu venovať, lebo chodia do práce. Až sedemdesiat percent rodičov navyše vraví, že majú aj zvýšené finančné požiadavky. Tretina zase tvrdí, že im nevedia s úlohami pomôcť,“ prízvukuje Ladislav Petras. Nápad radnice privítali aj rodičia. Daniela Moravská Chlebničanová napísala primátorovi na sociálnu sieť: „Cením si váš postoj k problematike návratu deti do škôl. Máte moje uznanie!“

Anketa
Privítali by ste takéto rozhodnutie aj v iných školách?