Deti strácajú dôležité návyky

Podľa Gabriela Kalnu, riaditeľa bratislavskej Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici žiaci sa potrebujú vzdelávať prezenčnou formou a nie dištančnou.

„Určite je dlhodobé online vzdelávanie nedostatočné a žiaci strácajú nielen učiace sa návyky ale aj tie sociálne, v domácom prostredí sa žiak nevie tak dobre sústrediť, aby vedel podať rovnaký výkon ako by podal v triede a žiaci tiež oveľa rýchlejšie zabúdajú,“zdôraznil Kalna s tým, že aj pracovné prostredie je dôležitým prvkom na správne učenie sa. 

List riaditeľky školy premiérovi

„Mnohé deti stratili motiváciu učiť sa dištančnou formou. Zaujať deti a udržať ich pozornosť je čoraz náročnejšie,“ hovorí riaditeľka Základnej školy SNP na Ostredkovej ulici v Bratislave, ktorá práve z tohto dôvodu napísala aj list Igorovi Matovičovi. „Pána premiéra som o tom informovala a požiadala ho, aby opatrenia vlády smerovali k otvoreniu škôl pre všetkých žiakov,“ vysvetlila. 

 Môžu prísť o základné učivo...

„Myslím si, že deti by mali čo najskôr chodiť znovu do školy. Dôvodov je hneď niekoľko.“zdôrazňuje hovorí  uznávaný psychológ a pedagóg Miron Zelina.

Jedným je podľa odborníka, samozrejme, aby nestratili vedomosti, na ktoré sa nadväzuje ďalších ročníkoch a bez ktorých nie je možné plnohodnotne ukončiť školu. „Pri dištančnom vzdelávaní sa môže veľa toho základného stratiť, lebo je problém vybrať základné učivo a podať ho touto formou žiakom tak, aby ich to bavilo,“dodáva.

Pri dištančnom vzdelávaní sa nedá naučiť toľko ako v škole a niektoré veci je problém takto pochopiť. Na druhom stupni a na stredných školách s tým ani rodičia už nevedia veľmi pomôcť.  

Sociálny rozmer

Ďalším dôležitým dôvodom, prečo by mali žiaci chodiť do školy, je sociálny rozmer. „Dieťa potrebuje byť so spolužiakmi a vymieňať si názory a komunikovať s nimi aj s učiteľom. Sociálna izolácia oberá deti o dôležité podnety, ktoré potrebujú ešte viac, ako dospelí. A to aj samotárske deti,“ vysvetľuje Zelina. 

Vytvorme bublinový efekt

Emocionálne problémy nastávajú aj preto, že deti sú celé dni doma len s rodičmi. „Myslím si, že peniaze, ktoré sa dávajú na rôzne iné projekty, by bolo treba investovať do toho, aby sa vytvoril systém celodenného vzdelávania, kam by deti chodili na dve zmeny po malých skupinkách,“hovorí skúsený pedagóg a zároveň psychológ.

Podľa neho treba stiahnuť učiteľov a vychovávateľov, aj študentov z vysokých škôl, aby sa tieto skupiny tvorili. Tie by mali mať bublinový efekt, teda uzatvoriť ich, testovať ich, dať im dobré digitalizované učebnice, aby učivo bolo kedykoľvek k dispozícii na počítačoch. O to sa  snaží minister školstva a mnohí si, žiaľ,  ešte neuvedomili, aké dôležité je to práve teraz!