Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bolo založené v roku 1991 ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu. Koncepčne mapuje, prezentuje a odborne spracováva nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie a témy s tým súvisiace. V stálej expozícii je približne 200 originálov diel Warhola.
Zdroj: jano stovka mqep