Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke. „Rodičia prihlasujú svoje deti v kmeňovej MŠ do piatka (15. 1.) do 12.00 h. Riaditeľ materskej školy následne v piatok oznámi, či MŠ bude od 18. januára otvorená,“ priblížila samospráva.

Ak sa do niektorej materskej školy prihlási nízky počet detí, riaditeľ bude prostredníctvom webovej stránky MŠ informovať o ďalšom postupe. Mesto žiada rodičov, aby túto situáciu nezneužívali a prihlásili svoje deti len v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú.

Radnica chce týmto krokom efektívne využiť kapacity, ľudské i finančné zdroje, znížiť mobilitu v mimoriadnej situácii, ale aj umožniť všetkým rodičom, ktorí to nutne potrebujú, umiestniť ich dieťa do materskej školy.