"Po naštartovaní vegetačnej sezóny 2023 sa objavilo viacero problémov. Asi najvýraznejšie sa podľa oblasti nášho výskumu javia problémy s výrazným postupujúcim zhoršovaním zdravotného stavu a prežívania smrekových lesov na strednom Slovensku," povedal Vido.

K razantnejšiemu nástupu odumierania a rozpadu smrekových lesov došlo v polohách od 800 do 1000 metrov nad morom. Ide najmä o oblasť Veporských vrchov.

"V oblasti Západných Tatier v nadmorských výškach nad 1500 metrov nad morom, ktoré sú rozhodne prirodzeným bioklimatickým areálom a vegetačným stupňom smreka obyčajného, postupuje jeho odumieranie," skonštatoval Vido.

V tomto prípade nepomohlo ani to, že zima bola na území severného, respektíve severozápadného Slovenska relatívne dobre zrážkovo zásobená. Poukázal, že napriek relatívne vlhkej jari sa sucho naplno prejavilo tohtoročnom júni a júli.

"Celkovo môžeme konštatovať, že z poveternostného hľadiska sa situácia so suchom síce stabilizovala, ale zdá sa, že niektoré lesné spoločenstvá, najmä na exponovaných lokalitách, sa dostali do stavu tesne pred vyčerpaním vnútorných ekologických rezerv a ich ďalší osud je neistý," povedal Vido.

VIDEO Minuloročné extrémne sucho na Slovensku zabíjalo ryby aj ďalšie živočíchy