Prezidentka Regionálnej lekárskej komory Košice Valéria Vasiľová si neodpustila slová  o ponížení.

„Takéto konanie považujeme za vrchol dehonestácie a doslova ponižovanie lekárov a všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov,“ konštatovala Vasiľová. Lekári sú podľa jej slov sklamaní, že vláda namiesto podpory lekárov, robí takéto nepochopiteľné kroky.

"Sme sklamaní, že potom, ako vláda deklarovala vo svojich opatreniach pomoc primárnemu segmentu, ktorý je pilierom nášho kolabujúceho zdravotníctva, sme sa dočkali nie pomoci, ale represií a dehonestovania," neskrýva nespokojnosť prezidentka Regionálnej lekárskej komory Košice. Tvrdí, že v mimoriadnom nasadení sú všetci lekári a zdravotníci, ktorí by privítali nielen spolupatričnosť a trpezlivosť, ale aj pomoc zdravotníkom.

Súčinnosť polície

Stanovisko k vyjadreniam Regionálnej lekárskej komory poslalo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, ktoré na základe záverov vyplyvajúcich z rokovaní krajskej pandemickej komisie a hlavného lekára Košického samosprávneho kraja, bolo požiadané o súčinnosť pri vykonávaní monitoringu lekárov v Košickom kraji pre potreby auditu, a to najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v nemocniciach a možnosťou uloženia pracovnej povinnosti zdravotníckemu personálu kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii.

Informácie končia u hlavného lekára

"Neuniformovaní príslušníci Policajného zboru v pôsobnosti košického krajského riaditeľstva, v rámci opatrení, počas štvrtka vykonali tento monitoring, avšak je potrebné dôrazne upozorniť, že v tomto prípade zo strany Policajného zboru nešlo o dehonestáciu ani ponižovanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale o súčinnosť, o ktorú sme boli požiadaní. Všetky získané informácie a výsledky tohto monitoringu boli ihneď po jeho ukončení odovzdané hlavnému lekárovi kraja pre jeho interné potreby," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Spresnila, že Krajské policajné riaditeľstvo v Košiciach sa nebude vyjadrovať k podrobnostiam v súvislosti s monitoringom.

"V čase zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie nemáme najmenší záujem znevažovať alebo iným spôsobom dehonestovať prácu všetkých, ktorí sa podieľajú na záchrane ľudských životov a prijímaní opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu," zdôraznila hovorkyňa.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa
Pozdáva sa vám policajná kontrola ambulantných lekárov?

Situáciu na Slovensku, ale aj v zahraničí sledujeme ONLINE

Mohlo by vás zaujímať: