Exekúcia vo forme predaja nehnuteľnosti - nového rodinného domu pre dlh na mobilnom telefóne vyznieva ako vtip. Lenže je to krutá realita! Takmer by to aj vyšlo, nebyť radkovej bojovnosti Radka. Odmietal sa zmieriť s takýmto postupom a najmä s tým, že by mal prísť o novostavbu iba vinou exmanželky, ktorá nezaplatila účet za svoj mobil.

Spočiatku sa zdalo, že exekúciu nezvráti. Napriek tomu, že bol presvedčený o tom, že exekútor porušil pravidlá Exekučného poriadku. Nepomohlo mu trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, podanie na prokuratúru, ani to, že sa so sťažnosťou obrátil na Slovenskú komoru exekútorov (SKE). Všetci konanie exekútora Juraja Volocha zo Svidníka odobrili. “Vyšetrovateľ zo zabezpečených dôkazov konštatoval, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Dozorujúci prokurátor preskúmal sťažnosť oznamovateľa ako aj na vec sa vzťahujúci spisový materiál a sťažnosť zamietol ako nedôvodnú,” informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. 

Radko vraví, že vyšetrovateľ bral do úvahy len stanovisko SKE: "V zmysle Trestného poriadku je však vyšetrovateľ povinný postupovať v trestnom konaní tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. Vychádzať má z  objektívne zabezpečených dôkazov a nie na základe potrieb jeho známych a priateľov. Komora súdnych exekútorov je len stavovskou organizáciou, ktorá nemá žiadnu oporu v zákone. A tu sa preukázalo, že iba zakryli nezákonný a účelový postup exekútora." Podľa neho policajti a prokurátor od začiatku kryli nezákonný postup exekútora: "Voloch bol vopred dohodnutý s exmanželkou, čo vyplýva z viacerých skutočností."

Nakoniec Radko sa rozhodol, že vyskúša ešte jednu zásadnú vec a poslal na Ministerstvo spravodlivosti žiadosť o preverenie postupu SKE, na ktorú sa obrátil so sťažnosťou na Volocha. A čuduj sa svete, prišla mu odpoveď, v akú už ani nedúfal. 

Čítajte na ďalšej strane >>>>

V GALÉRII SI MÔŽETE POZRIEŤ DOKUMENT Z MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI.