"Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporúča primátorovi na pozíciu chief financial officer (CFO) DPB, za člena predstavenstva zodpovedného za finančnú oblasť Dopravného podniku Bratislava, Andreja Zigmunda," skonštatovala Rajčanová.

Do výberového konania na predmetnú pozíciu bolo doručených 15 kompletných prihlášok. Po posúdení životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť) a motivačných listov zaslaných členom výberovej komisie a po odporúčaní personalistov rozhodla komisia posunúť ďalej ako najvhodnejších na danú pozíciu štyroch uchádzačov.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) - ilustračný obrázok
Zdroj: Martin Baumann

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov uskutočnilo 19. januára formou ZOOM pripojenia bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením livestreamu s možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Kompletná zápisnica z výberového konania, ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta.