"Kroky vlády, ktoré smerujú k opätovným kolám celoplošného testovania, pokladáme za jeden zo spôsobov, ako zistiť aktuálny stav nákazy v populácii, odhaliť prípadné ohniská nákazy, a tak spomaliť šírenie vírusu. Tieto kroky spolu s ďalšími opatreniami, ktoré by sa v žiadnom prípade nemali zmierňovať, predpokladajú, že sa zníži nápor na už teraz preťažený systém zdravotníctva," zdôraznila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, no poukázala na to, že pre sestry znamená takýto krok ďalšie zaťaženie, čo môže viesť k ich vyčerpaniu, vzniku ochorení, nárastu práceneschopnosti či odchodu ďalších sestier zo systému.

SK SaPA hovorí aj o tom, že prekážkou pri celoplošnom testovaní môžu byť pracovné podmienky zdravotníkov v MOM. "Mínusové teploty v exteriéroch v súčasnom období budú predstavovať ďalšiu záťaž nielen pre zdravotníkov, ale aj pre samotných občanov," doplnila organizácia.

Komora aktuálne eviduje zvýšený počet sestier, ktoré požiadali o zrušenie registrácie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek za december 2020 SK SaPA zrušila 138 registrácií, 91 sestier požiadalo o pozastavenie registrácie z dôvodu nevykonávania povolania. Za to isté obdobie zaregistrovala 29 nových sestier a dve pôrodné asistentky.

"Tento výrazný nepomer tu máme dlhodobo. Za celý rok 2020 sme zrušili 911 registrácií, 973 registrácií sme pozastavili. Zaregistrovali sme spolu 389 absolventov. Náš systém prichádza o stovky absolventov ročne a stráca skúsené sestry s desiatkami rokov praxe, ktoré odchádzajú pre zlé pracovné podmienky, mzdy a trpia syndrómom vyhorenia," dodala komora sestier.

SK SaPA je stavovskou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje 40.000 sestier a pôrodných asistentiek.