Počas takmer siedmych rokov pôsobenia udelilo občianske združenie Divé maky až 364 štipendií deťom rómskeho pôvodu a tým im dalo šancu zmeniť ich životný príbeh a rozvíjať sa. Prostredníctvom unikátneho štipendijného programu majú možnosť, aby vďaka svojmu talentu zlepšili svoju pozíciu a získali do budúcnosti lepšie príležitosti.

Talentové skúšky

Talentové skúšky sú otvorené všetkým deťom rómskeho pôvodu vo veku od 6 do 16 rokov, ktoré vyrastajú v  sociálne znevýhodnených podmienkach. V prvom kole je potrebné, aby sa dieťa prihlásilo prostredníctvom formulára, ktorý je možné stiahnuť z internetu. K prihláške je potrebné priložiť ukážku talentu dieťaťa, jeho profil a odôvodnenie, prečo chce byť zaradené do štipendijného programu, ako aj referenciu od učiteľa alebo inej osoby, ktorá s ním nie je v príbuzenskom vzťahu. Šancu na lepšiu budúcnosť môžu získať všetci, ktorí do 30. apríla pošlú prihlášku s ukážkou talentu, profilom a referenciou.


Talentové skúšky sú otvorené všetkým deťom rómskeho pôvodu vo veku od 6 do 16 rokov.
Foto: Archív

Výberová komisia

Podklady zhodnotí výberová komisia v  zložení výtvarníčka Gabika Binderová, tanečník Lacko Cmorej a hudobníčka Barbora Botošová, vnučka Jána Berkyho Mrenicu. V prípade špeciálneho druhu talentu, ktorý nespadá do ich oblasti pôsobenia, si prizvú prislúchajúceho odborníka. Po prvom kole dostanú postupujúce deti možnosť predstaviť sa im aj osobne na talentových skúškach, ktoré budú v máji. Posledným krokom k finálnej nominácii na získanie štipendia je návšteva ich rodín zástupkyňami občianskeho združenia Divé maky. Potrebné sú na to, aby preverili oprávnenosť a opodstatnenosť žiadosti o podporu. „Posúdime, či je podpora v ich prípade adekvátna a či ich rodina naozaj patrí do kategórie sociálne slabých. A v neposlednom rade zisťujeme, či skutočne na sebe chcú pracovať. Pretože bez ich vôle, zapojenia a skutočnej túžby rozvíjať sa je každá podpora zbytočná,“ zdôraznila Vladislava Dolníková, predsedníčka správnej rady občianskeho združenia.


Ktovie, svoj talent možno raz uplatnia aj v známom rómskom divadle Romathan.
Foto: TASR

A o tom, že v ich prípade padá pomoc na úrodnú pôdu, svedčia výsledky. Talenty mnohých detí vďaka finančným príspevkom známych aj neznámych darcov doslova rozkvitli. Úspechy absolventov programu potvrdzujú, že neriešia len problémy jednotlivcov, ale po malých krôčkoch problémy celej rómskej komunity. „Našťastie si mnoho rómskych rodičov, ale aj ich učiteľov či známych uvedomuje, že pre dieťa je úžasnou šancou dať mu možnosť vyrásť v ozajstného umelca. A v tom je náš program jedinečný. Talent totiž nerozlišuje, či drieme v rómskom alebo nerómskom dieťati, šanca rozvíjať ho patrí podľa nás všetkým,“ povedala Barbora Kohútiková, správkyňa Divých makov.


Medzi rómskymi deťmi drieme veľa talentov.
Foto: TASR

Deti, ktoré občianske združenie podporilo, sú toho dôkazom. „Monika Kováčová prijatá na VŠVU, Norbert Daniš na VŠMU, Janko Deme sa tento rok chystá na medicínu a viac ako 20 študentov úspešne zmaturovalo,“ vymenovala Vladislava Dolníková aspoň pár príkladov, na ktoré sú právom hrdí. Zmysluplnosť ich práce potvrdila aj Alena Kaňuková, riaditeľka Súkromného konzervatória so zameraním na muzikál. „Vďaka Divým makom sa do našej školy dostal aj Igor Hunka. Chodí už do druhého ročníka a môžem povedať, že je nesmierne húževnatý a snaživý. S tak poctivým študentom sa nestretávam často,“ nešetrila slovami chvály.

Unikátne Divé maky

Občianske združenie Divé maky je unikátne tým, že vytvára systém individuálnej starostlivosti a podpory talentovaných rómskych detí, ktorým chýba sociálne a ekonomické prostredie na rozvoj ich vzdelania. Ich snahou je pomáhať Rómom dostať sa z nepriaznivej životnej situácie, vychovávať vzdelanú rómsku populáciu, ktorá bude mať v budúcnosti predpoklady a motiváciu riešiť problémy svojej komunity. Popri štipendijnom programe pre talentované deti prebieha aj Letná akadémia a workshopy pre rómske deti. Toto združenie organizuje pre verejnosť každý rok aj festival Cigánsky Bašavel, ktorý súvisí s ich ďalším poslaním – systematicky odstraňovať stereotypy a predsudky spoločnosti v otázke rómskej problematiky.