Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách. Ide predovšetkým o kostoly a kláštory v Nitre. Záujemcovia si budú môcť prezrieť aj priestory, ktoré nie sú bežne prístupné, napríklad krypty. Zaujímavým bodom programu bude aj nočná prehliadka kláštora na Zobore.

Program pripravujú aj v rámci pútnického miesta na Skalke pri Trenčíne. V priestoroch kláštora sa uskutoční divadelné predstavenie s názvom Ty ma voláš, ktoré približuje veľkonočné udalosti života Ježiša Krista. Potom je naplánovaná premiéra dokumentárneho filmu Svätci zo Skalky a beseda s tvorcami filmu. Sprievod na podujatí zabezpečí spevácky zbor pútnického miesta Ora et Canta. Do podujatia sa zapojí aj hlavné mesto, konkrétne Farnosť Rusovce. Otvorený bude Kostol sv. Márie Magdalény, veža, krypta Zichyovcov pod kostolom i kostolík sv. Víta. Pripravené je vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru i spevy z Taizé. Večer vyvrcholí tichou svätou omšou so začiatkom o 22. hodine. Otvorené budú tiež sakrálne stavby v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Bardejove, Hlohovci, Leopoldove, Dechticiach, Starej Turej či v Uzovských Pekľanoch alebo v Suchej nad Parnou.

Výstupy na veže

V rámci Trnavského kraja sa zapoja len štyri. Evanjelický kostol v Hlohovci, Kostol sv. Ignáca z Loyoly v Leopoldove, Kostol sv. Martina z Tours v Suchej nad Parnou a zrúcanina kláštora Katarínka pri Dechticiach.

Na Katarínke nebude chýbať svätá omša, komorný koncert, ako aj nočné sprevádzanie. Podujatie sa začne o 20. hodine omšou, po ktorej zaznie koncert komornej hudby v podaní sláčikového kvarteta Zoe. Medzi múrmi kostola si vypočujete diela Antonia Vivaldiho, Giulia Cacciniho, Tomasa Albinoniho či J. S. Bacha. „Po koncerte sa návštevníci môžu ponoriť do ticha či vychutnávať pokojnú atmosféru za svetla fakieľ a sviečok. Od 22. hodiny je naplánované sprevádzanie po ruinách kláštora s historickým výkladom. V prípade priaznivých podmienok, bude v piatok verejnosti nakrátko sprístupnená aj veža,“ uviedol za organizátorov Ľubo Blišák.

Výstup na vežu kostola majú v pláne aj v Suchej nad Parnou, súčasťou programu je aj malý koncert tamojšieho speváckeho zboru a výstava obrazov Andreja Nikodéma a fotografií Miroslava Malackého. Ukončenie sa predpokladá odbitím polnoci. V Leopoldove počítajú s prehliadkou organu a veže. Program je rozložený od 18. do 22. hodiny, v rámci neho bude sestra Dorota rozprávať o blahoslavenej Zdenke Schelingovej.

Ekumenický charakter

Mottom pre tohtoročné podujatie je myšlienka „Zostávali cez noc v blízkosti Božieho domu“. Podujatie Noc kostolov vzniklo v roku 2001 v Nemecku. Jeho podstatou je stretnutie širokej verejnosti s kresťanstvom a, naopak, priblíženie kresťanstva a jeho hodnôt aj ľuďom mimo cirkvi. V roku 2005 sa k podujatiu pripojili Rakúsko a Holandsko, v roku 2010 Slovensko.

Noc kostolov má ekumenický charakter, jej súčasťou sa postupne stali aj Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Cirkev bratská a Bratská jednota baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa a Reformovaná kresťanská cirkev.