Každá nemocnica prijíma bezplatne len klientov tých zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu. A štátna VšZP zatiaľ napriek rokovaniam neuzatvorila s Nemocnicou Bory v Bratislave zmluvu, čo sa týka pôrodov a operácií. Takže, ak ste poistencom VšZP, momentálne sa nemôžete na pôrod alebo operáciu v novej nemocnici objednať. Áno, o výnimku môžete požiadať VšZP, ale záleží na jej posúdení, či vám ju schváli.

Do rokovaní VšZP a Nemocnice Bory sa zapojil aj minister zdravotníctva Michal Palkovič. Uviedol, že potrebuje vedieť, odkiaľ zdravotnícky personál do Nemocnice Bory prichádza. „Potom sa vieme baviť s Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou štátnych nemocníc o tom, odkiaľ peniaze pre nemocnicu alokovať,“ povedal.

Pretože VšZP podľa jej generálneho riaditeľa Richarda Strapka postupne vyhovie všetkým žiadostiam o zazmluvnenie od Nemocnice Bory vtedy, ak sa vyrieši, z akých finančných zdrojov tieto zmluvy poisťovňa pokryje.

V Nemocnici Bory prebehli prvé operačné zákroky: 2. mája onkogynekologická operácia pod vedením MUDr. Mikuláša Redechu a 3. mája prvá robotická operácia onkochirurgického pacienta pod vedením prof. MUDr. Alexandra Ferka.
Zdroj: Nemocnica Bory

Nemocnica Bory zdôrazňuje, že peniaze v zdravotníctve by mali sledovať cestu pacienta, nemajú byť naviazané na poskytovateľa. „Vítame však, že sme boli prvý raz súčasťou rokovaní o začlenení Nemocnice Bory do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a jej zazmluvnení zo strany VšZP.  Sme radi, že iniciatívu koordinuje priamo minister zdravotníctva, ktorý prejavil záujem o hľadanie dodatočných zdrojov pre novú nemocnicu,” objasnilo zdravotnícke zariadenie.

Upozorňuje však, že čím skôr bude poistencom VšZP jasný plánovaný rozsah zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti na Boroch, tým menej bude dochádzať k nedorozumeniam.

Môžete si naplánovať pôrod v Nemocnici Bory? Čítajte na ďalšej strane!