Počas soboty 22. júna a pondelka 24. júna sa v Bratislave začnú školiť zdravotní asistenti a koordinátori, ktorí budú pomáhať v rómskych osadách na východnom Slovensku.

Školenie zabezpečuje Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a jeho cieľom je do praxe pripraviť štyroch koordinátorov a 36 zdravotníckych asistentov. Podľa informácií Úradu splnomocnenca sa do výzvy na školenie terénnych zdravotných asistentov a zdravotných koordinátorov prihlásilo 150 uchádzačov.

Tí nepochádzajú len z prostredia rómskych komunít. "Podmienkou nebola príslušnosť k rómskej komunite, ale vzťah ku komunite, vnútorná motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít," uviedol komunikačný odbor Ministerstva vnútra SR, pod ktoré úrad splnomocnenca patrí.

Dve časti školenia

Školenia budú rozdelené na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa budúci zdravotní asistenti oboznámia so zásadami prvej pomoci, základmi biológie a epidemiológie, budú im poskytnuté informácie o potrebnej starostlivosti o tehotné ženy a novorodencov.

Na teoretickú časť nadviaže praktický nácvik základných zásad prvej pomoci. Výcvik koordinátorov je rozdelený na dve časti.

V sobotu sa v Bratislave budú školiť dvaja koordinátori a tiež zdravotní asistenti pre okresy Spišská Nová Ves, Poprad a Kežmarok a v pondelok 24. júna zdravotní asistenti a dvaja koordinátori pre okresy Michalovce, Prešov a Bardejov.

Pracovníci v teréne

Podľa informácií MV SR má prejsť školením celkovo 120 osôb, z toho 108 na pozíciu zdravotného asistenta a 12 na pozíciu zdravotného koordinátora. Koncom roka 2013 by mali všetci vyškolení pôsobiť v teréne.

Školenie zdravotných asistentov a koordinátorov vychádza z pilotného projektu Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Zdravé komunity, ktorý sa začal už v roku 2003.

V rokoch 2007 až 2011 pracovalo v rómskych osadách 30 zdravotných asistentov, ktorých činnosť hradil rezort zdravotníctva.