Aktualizácia rebríčkov škôl podľa dosiahnutých výsledkov ich žiakov posunula na vedúcu pozíciu medzi základnými školami (ZŠ) na celoslovenskej úrovni cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliacu v Košiciach – Západ na Bernolákovej 18 (naposledy 11. miesto).

KOMPLETNÝ REBRÍČEK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A GYMNÁZIÍ SI POZRITE V »GALÉRII«

Druhé miesto dosiahla Spojená škola - ZŠ Tilgnerova z bratislavskej Karlovej Vsi a tretie ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura, ktorá bola v predošlom rebríčku piata. Pozíciu v top 10 z minuloročného rebríčka obhájili ešte ZŠ Staničná 13, Košice – Juh, ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ako aj zvolenská ZŠ na Hrnčiarskej ulici 1.

Najvýraznejším skokanom  a medzi ZŠ stala škola na Tematínskej ulici č. 2092 v Novom Meste nad Váhom. Významné zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch prinieslo tejto škole posun na 20. miesto, pričom ešte pred rokom figurovala na 308. pozícii spomedzi približne 700 ZŠ, pre ktoré sme mali dostupné údaje potrebné na zostavenie hodnotenia.

Pri stredných odborných školách (SOŠ) sa na prvé miesto prepracovala Súkromná SOŠ, ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade, pričom pred dvoma rokmi bola ešte na 25. priečke. Medzi stálice v top 10 SOŠ patria aj Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave, elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach, Obchodná akadémia zo Zlatých Moraviec a tiež bratislavská Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici. Najvýraznejším pozitívnym skokanom v tejto kategórii škôl je bratislavská súkromná SOŠ HOST.

V rámci gymnázií obsadila prvé miesto Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave. Druhú pozíciu obhájilo košické gymnázium na Poštovej a na treťom mieste skončilo, minulý rok prvé, Gymnázium Jura Hronca z Novohradskej ulice v Bratislave. Oproti minuloročnému rebríčku sa do top 10 dostali po novom aj gymnáziá z Trnavy (Na hlinách 30) a Dubnice nad Váhom (Školská 2). Za zmienku stojí posun gymnázia v Kráľovskom Chlmci, ktoré sa stalo celkovo najvýraznejším skokanom pri porovnaní hodnotenia za školské roky 2020/21, resp. 2021/22. Za svoj pozitívny posun v rebríčku o 2,06 bodu vďačí najmä veľmi dobrému výsledku svojich žiakov v maturitách z matematiky a maďarského jazyka.

„Sme radi, že sa ministerstvo školstva po dvojročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoplošné merania sú totiž dôležité nielen na zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov na odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj na meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní,“ povedal Matej Tunega, analytik INEKO.

Prečítajte si tiež: