Ukončenie striedania zimného a letného času dnes v europarlamente odkleplo 410 poslancov, 192 bolo proti. Poslednýkrát si hodinky prestavíme v roku 2021.

Štáty musia rozhodnúť

Členovia Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch navrhli, aby v tých krajinách Únie, ktoré sa už „navždy" rozhodnú pre letný čas, došlo k poslednej zmene hodín v noci zo soboty na nedeľu koncom marca 2021.

A tie krajiny, ktoré si budú chcieť ponechať svoj štandardný čas, známy aj ako „zimný čas", naposledy otočia ručičkou na hodinách poslednú októbrovú nedeľu roku 2021.

Je teraz na členských krajinách, aby sa zosúladili a zvolili si jednotný čas. Inak by mohol vzniknúť chaos v doprave aj celkovom fungovaní, keďže krajiny EÚ sú značne prepojené. 

Letný čas bude lepší

Podľa klimatológa Pavla Faška by pre moderného človeka bol výhodnejší letný čas.

„Ľudia majú tendenciu večer byť dlhšie aktívni a ráno zas dlhšie spať. Ak by ostal letný čas, bolo by o hodinu dlhšie svetlo. Samozrejme, ráno by bolo o hodinu dlhšie tma. Ale pretože množstvo ľudí ráno dlhšie spí, tak by im pri spánku tma neprekážala,“myslí si klimatológ.

Podľa neurologičky Evy Feketeovej si zvykneme či na letný, či na zimný čas. Problém ako taký spočíva v tom, že ho stále posúvame.

„Pre ľudské telo je v zásade posun času či napred alebo naspäť rovnaký a biologické hodiny sú schopné adaptovať sa na ktorýkoľvej z nich. Najproblematickejšími sú vnímané zmeny, teda posun času,“ vysvetlila Eva Feketeová z Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UN LP v Košiciach.

Mohlo by vás zaujímať: