Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 negatívne zasiahli aj do vyučovania na školách. Ako uviedlo ministerstvo školstva, dištančné vyučovanie spôsobilo v niektorých prípadoch rozdielnosti v kvalite poskytovaného vzdelávania.

Všetko záviselo od možností jednotlivých škôl. „Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov. Postupným zavádzaním opatrení, ktoré boli naviazané na pandemickú situáciu v jednotlivých okresoch, dochádzalo k vzniku rozdielov medzi regiónmi," dodal rezort školstva.

„Testovanie piatakov sme sa rozhodli zrušiť z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je pandémia COVID-19, žiaci, ktorých by sme testovali, prežili dlhý čas na dištančnom vzdelávaní a vzdelávacie ciele sa líšili od tých štandardných. Zároveň, v tomto školskom roku sa spúšťa experimentálne overovanie nového kurikula," uviedol Horecký, a dodal že práve preto chcú diskutovať so školami, aby sa na to pripravili a spolupracovali.

Článok pokračuje na druhej strane >>>