"Negatívne ovplyvní najohrozenejšie skupiny slovenského obyvateľstva a ešte viac ukrojí z rodinných rozpočtov v čase extrémneho zvyšovania inflácie," takto zhodnotili zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), najnovšiu novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva.

ČO ODKAZUJÚ ZAMESTNÁVATELIA LENGVARSKÉMU NÁJDETE V GALÉRII

Novela zákona počíta s plošným zavedením tzv. minimálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie, čo v praxi výrazným spôsobom negatívne ovplyvní najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

„Je nepochopiteľné, že vláda s takýmto návrhom prichádza v čase, keď stojíme pred ekonomickou recesiou a inflácia čoraz viac zaťažuje rodinné rozpočty našich zamestnancov. Zamestnávatelia túto situáciu citlivo vnímajú a snažia sa ju, aspoň čiastočne, kompenzovať dohodou o zvýšení minimálnej mzdy na budúci rok – vládny návrh na zvýšenie odvodov je však v ostrom protiklade s našimi snahami o adresnú pomoc,“ konštatuje viceprezident RÚZ, Jozef Špirko.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane >>>