Analyzovali 14-tisíc životopisov. Minulý rok si životopisy absolventov tejto školy pozrelo podľa dát Profesia.sk o firmu menej. Na druhom mieste skončila Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a tretiu priečku obsadila so skóre 3,26 Technická univerzita v Košiciach (TUKE).

Nasledujú Žilinská univerzita a Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa umiestnila na šiestej priečke, životopis jej absolventa si pozrie v priemere 2,8 firmy. Viac ako dve firmy si pozrú i životopisy absolventov Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre i Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Medzi fakultami dominuje Fakulta elektrotechniky a informatiky STU. Životopis jej absolventa si v priemere pozrie vyše 6,5 zamestnávateľov. Nasleduje Fakulta hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite, ktorá si s viac ako 5,8 zhliadnutiami oproti predošlému rebríčku polepšila o päť priečok. „Nasleduje Fakulta informatiky a informačných technológií STU (skóre 5,65) a z vlaňajšieho desiateho si na štvrté miesto polepšila Fakulta medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite (skóre 5,59), ktorá tak narušila dominanciu IT odborov v tabuľke. V najlepšej sedmičke fakúlt je jediná s iným zameraním ako na informačné technológie. Najväčší posun vpred zaznamenala Fakulta prírodných vied UKF," uviedol portál Profesia.sk.

Absolventi ktorého odboru sú najžiadanejší? Článok pokračuje na druhej strane >>>