13 najčastejších chýb pri vypĺňaní daňových priznaní priniesol portál Jaspis.sk. "Dajte si pozor na tieto najčastejšie vecné a formálne chyby, ktoré sa v daňových priznaniach objavujú," uviedli na stránke. Ktoré to sú?

1. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú do výšky 500 € oslobodené od dane z príjmov

Zákon o dani z príjmov umožňuje prenajímateľom nehnuteľností znížiť si svoj základ dane, ak príjmy z prenájmu v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, presiahli výšku 500 €. Do základu dane sa započítajú len príjmy nad túto hranicu. Ak príjmy z prenájmu nepresiahli 500 €, sú oslobodené od dane z príjmu v plnej sume.

DOKEDY TREBA PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE A AKÉ POKUTY VÁM HROZIA ZA CHYBNÉ VYPLNENIE TLAČIVA? POZRITE V »GALÉRII«

2. Nesprávne použité tlačivo

Finančná správa každý rok zverejňuje na svojej stránke aktuálne verzie tlačív daňových priznaní. Daňovníci najčastejšie chybujú nesprávnym výberom typu tlačiva alebo jeho starou verziou. Pre príjmy iba zo závislej činnosti použite tlačivo typu A. Pre príjmy z podnikania, prenájmu nehnuteľností, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo inej samostatne zárobkovej činnosti použite tlačivo typu B. Posledný typ je tlačivo pre právnické osoby.

3. Daňovníci nezaplatia daň

Podať daňové priznanie je len jedna časť povinnosti. Daň treba v rovnakej lehote aj zaplatiť. Chyba sa stáva aj v opačnom poradí. Daňovník zaplatí daň, no nepodá daňové priznanie. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom vláda prijala 18. 3. 2020 nariadenie, ktoré odpúšťa sankcie všetkým fyzickým a právnickým osobám a umožňuje podať daňové priznanie a zaplatiť daň až do 30. 6. 2020. 

4. Nesprávna identifikácia platby dane

Daň je potrebné zaplatiť na vygenerované číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia bankového účtu, osobného účtu daňovníka a kódu Štátnej pokladnice. Predčíslie, ktoré označuje druh dane, nájdete na stránke Finančnej správy. Pre daň z príjmov zo závislej činnosti je to 500259 a pre daň z príjmov z podnikania a prenájmu je to 500208. Pridelené osobné číslo daňovníka si viete overiť na tomto linku pomocou vášho rodného čísla alebo DIČ. Následne si z tohto čísla účtu vygenerujete IBAN, na ktorý zaplatíte daň.

ĎALŠIE CHYBY NÁJDETE NA ĎALŠEJ STRANE »»»