Na odmeny zdravotníkov, ktorí v prvých mesiacoch pandémie nového koronavírusu pracovali v červenej zóne , pôjde zo štátneho rozpočtu vyše 37,5 milióna eur. Z celkovej sumy dostanú 13,3 mil. eur zdravotníci pracujúci v štátnych zariadeniach a 24,2 mil. eur pracovníci v neštátnych zariadeniach.

Rezortu zdravotníctva sa nahlásilo takmer 56-tisíc zamestnancov. Odmena pre jedného by mala byť v sume od 300 do 500 eur, aj podľa počtu odpracovaných hodín. Medzi odmenenými budú lekári, sestry, ale napríklad aj pracovníci zdravotnej záchrannej služby, zdravotnej dopravnej služby, zubári, laboranti, farmaceuti či psychológovia.

Zoznam odmenených povolaní
 • lekár
 • zubný lekár
 • farmaceut
 • sestra
 • pôrodná asistentka
 • fyzioterapeut
 • verejný zdravotník
 • zdravotnícky laborant
 • rádiologický technik
 • zdravotnícky záchranár
 • farmaceutický laborant
 • praktická sestra
 • zubný asistent
 • sanitár
 • zdravotnícki pracovníci v záchrannej zdravotnej službe a dopravnej zdravotnej službe vrátane vodičov ak nie sú zdravotníckymi pracovníkmi

Kto nedostane ani euro, čítajte na ďalšej strane >>