Na pravosť a kvalitu medov si posvietilo Medové laboratórium Slovenskej akadémie vied. Skúmalo spolu 43 vzoriek, ktoré zakúpili v našich predajniach. Len 7 z nich má antibakteriálne vlastnosti, ktoré z medu robia tekuté zlato.

Zlatú medailu kvality a najvyšší antibakteriálny potenciál vykazovali len dve vzorky, jedna vzorka získala striebornú medailu a štyri vzorky medu bronzovú medailu. Odborníci varujú, že med patrí medzi najčastejšie falšované produkty.

FOTO medov, ktoré prešli, nájdete TU

Takmer 40 % medov malo znaky poškodenia, upravovania, alebo falšovania. Podpriemerná antibakteriálna aktivita sa zaznamenala pri 19 vzorkách testovaných medov. Zvyšných 17 medov zo slovenských reťazcov vykazovali aktivitu len na úrovni samotnej cukornej zložky medu a možno ich tak považovať za mŕtve produkty.

„Všetko to dobré, čo robí med medom, bolo v týchto vzorkách mŕtve. Podiel antibakteriálnej aktivity nedosahoval potrebnú úroveň a preto v tomto prípade nemožno hovoriť o mede ako funkčnej a zdraviu prospešnej potravine,“hovorí Juraj Majtán, autor laboratórnej analýzy medov.

Za doslova katastrofálnou kvalitou medu, ktorý je dostupný v obchodných reťazcoch, je často neodborná manipulácia, upravovanie či jeho falšovanie. V praxi to znamená, že takéto produkty by sme nemali označovať ako med.

„Ak to robíme, uvádzame spotrebiteľa do omylu a ten v presvedčení, že si kupuje med s antibakteriálnymi účinkami, si v skutočnosti kupuje iba nefunkčnú potravinu, ktorá z hľadiska zdravia a budovania imunity nemá pre človeka žiadnu pridanú hodnotu,“ doplnil mikrobiológ Juraj Majtán. Odborníci odporúčajú kupovať med od overených včelárov.

Ako dopadli medy z našich obchodov? Čítajte na ďalšej strane >>>