S návrhom zákona, ktorý by mal majiteľom psov zakázať ich držanie na reťaziach, prišla poslankyňa Eva Antošová (SNS) v spolupráci so Slobodu zvierat. Navrhovaná novela zákona o veterinárnej starostlivosti hovorí jasne: „Držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania, držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkovitého zvieraťa, akým pes je, a vedie k frustrácií zvieraťa, dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie, napríklad hryzenie si vlastných častí tela.“

Reťaz môže psom spôsobovať veľké zdravotné problémy, ktoré môžu mať trvalé následky. „Chodíme k prípadom, kde musíme psov vystrihovať z reťazí, ktorú sú im vrezané do krku. V takýchto prípadoch im majiteľ nasadil reťaz už pred rokmi a je evidentné, že pes z nej nebol nikdy pustený,“ povedala predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Podľa tlačovej správy, ktorú vydala Sloboda zvierat podporili tento návrh tisíce Slovákov, ktorým nie je zaobchádzanie so psami ľahostajné. Petíciu s 50 648 podpismi v júli odovzdali ministerstvu pôdohospodárstva: „Petícia bola súčasťou niekoľko rokov trvajúcej kampane Reťaz je väzenie, ktorá upozorňovala na zúfalé životné podmienky tisícov slovenských psov na reťaziach.“

Zákon sa bude vzťahovať na všetky plemená bez výnimky. Bude platiť aj pre  strážne psy, ktorých úlohou je napríklad stráženie areálov firiem alebo rôznych priemyselných hál. Podľa Dugovičovej by strážne psy mali byť počas noci, kedy majú strážiť, voľne pustené a cez deň by mali byť umiestnené v koterci: „Agresivitu psov spôsobuje práve spomínaná reťaz. Okrem toho by psy určené na stráženie nejakého objektu mali mať dostatočný výcvik, nezvládnutý pes predsa nemôže byť strážny.“